20 / 08 / 2022

Kanal İstanbul güzergahındaki Yenişehir'in tapu malikleri gizlendi iddiası!

Kanal İstanbul güzergahındaki Yenişehir'in tapu malikleri gizlendi iddiası!

Tartışmalı proje Kanal İstanbul projesinin etrafında inşa edilecek Yenişehir, tapu aşamasında. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, tapu sürecine ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulunarak kadastro cetvellerinde “Malik” yani mülkiyet sahipleri bilgisinin gizlendiğine vurgu yaptı. Kanal İstanbul projesinin çevresinde kurulması planlanan Yenişehir'in ilk 3 etabının tapu kadastro cetveli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 17 Ocak 2021 tarihinde itirazlar için bir ay boyunca askıya çıkarıldı. 8. Madde uygulaması şeklinde bilinen inşaatı ruhsatı öncesindeki son aşama olan tapu sürecine start verilmiş oldu. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nden konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.  Askıya çıkarılan kadastro parseli sıralı dağıtım cetvellerinde “Malik” bölümünün yani parsel sahiplerinin olmadığının altı çizilen açıklamada “Askıdaki cetvellerde maliklerin gizlenmesi uygulamasına, ülkemizde ilk kez rastlanmaktadır. Bu da uygulama üzerindeki kuşkuları artırmaktadır. Bazı maliklere avantaj sağlanmış olması olasılığını gündeme getirmektedir. Bu nedenle şu soruların sorulması haklılık kazanmaktadır: İmar mevzuatı gereği herkese açık olması gereken bilgiler neden gizlenmektedir? Malik bilgileri saklanarak, Kanal İstanbul'da arazi toplayan uluslararası ve ulusal sermaye grupları ile siyasilerin deşifre olması mı engellenmektedir?” ifadelerine yer verildi.

Kanal İstanbul güzergahındaki Yenişehir in tapu malikleri gizlendi iddiası!

“BAŞAKŞEHİR'DEKİ TAPU, ARNAVUTKÖY'E TAŞINDI”

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre; İmar uygulaması kapsamına alınan Arnavutköy'den 12, Başakşehir'den 3 mahallede ilçe ve mahalle idari sınırları göz önünde bulundurulmadan tahsisler yapıldığına dikkat çekilerek “Başakşehir'de yaşayan bazı yurttaşlar sabah uyandıklarında Arnavutköy'de tapu sahibi olduklarını görmüşlerdir. Ülkemizde eşi benzeri görülmeyen bu dağıtım uygulaması çok sayıda itirazı da getirmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Düzenlemeye giren parsele olduğu konumdan 10–15 kilometre öteden yer verilen ve hatta farklı parsellere hisselendirilen örneklerolduğunun altı çizilerek “Bölgeden yer kapatan rant odaklarına istedikleri yerden tahsis yapılırken, bölgede yıllardır yaşayan vatandaşlarımızın parsellerini uzaklara ve farklı yerlere göndermek, en basit tabirle adaletsizliktir. Rant uğruna hukuk, teknik, mühendislik yok sayılmaktadır” şeklinde konuşuldu. 

“15 KAT İMAR İZNİ KAMUOYUNDAN GİZLENDİ”

Kanal İstanbul projesinde 2, 4, 5, 6 kat imar haklarının yanı sıra bazı adalara 15 kat imar izni verildiğine dikkat çekilerek “Yatay mimari yalanıyla Kanal İstanbul projesi şirin gösterilmeye çalışılırken, yüzlerce parsele 15 kat imar hakkı tanındığı kamuoyundan gizlenmiştir. Bu ayrıcalıklı uygulamadan kimler faydalanmaktadır? Örneğin Arnavutköy ilçesindeki 4 farklı mahalleden uzaklıkları 2 ile 16 km arasında değişen 12 adet parsel toplanarak beşinci bir mahallede oluşturulmuş imar parseline tahsis yapılmıştır. 12 parselin hepsine imar mevzuatı gereği yerinden imar parseli verilseydi 4-5 kat imar hakkı elde edeceklerdi. Ancak bu şekilde 15 kat imar iznine sahip olmuşlardır. Bu şekilde oluşturulmuş yüzlerce parselin sahipleri kimlerdir?” denildi. 

Kanal İstanbul güzergahındaki Yenişehir in tapu malikleri gizlendi iddiası!

VATANDAŞ BULMACA ÇÖZÜYOR

Açıklamada askı ilanında yaklaşık 165 bin satır olduğuna vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

- Parsel sahipleri bu satırlar arasından bulmaca çözer gibi yerlerine ulaşmaya; dağıtım cetvellerinde malik bilgilerine yer verilmediği için hisse oranlarından yerlerine ulaşmaya çalışmaktadırlar.

- Bulmacayı çözüp hangi imar parseline tahsis edildiğini öğrenenler, sonrasında kaç kişiyle hisseli olduğunu çözmek için 165 bin satırı taramak zorunda kalmaktadırlar.

- Bu bulmacayı da bir biçimde çözmeyi başaranlar, en zor durumla karşı karşıya gelmektedirler: Yeni oluşan imar parselindeki diğer malikler kimler?

- Burası artık çözümsüzdür. Askı cetvellerinden daha ileri gitme olanakları yoktur. Çünkü askı cetvellerinde malik bilgisi yoktur. İdare de bu bilgi taleplerine kapalıdır.

- Oysa Türk Medeni Kanunu'nun 1020. maddesine göre bu bilgilerin, ‘ilgisini inanılır kılanlara' açık olması gerekir.

- Bu nedenle şu soru haklı bir sorudur: Tapuda hisseli yaptığınız kişilerin kimliklerini diğer maliklerden neden saklıyorsunuz?

Kanal İstanbul güzergahındaki Yenişehir in tapu malikleri gizlendi iddiası!

NE KADAR ALAN KAMULAŞTIRILACAK?

Kanal İstanbul imar uygulamasında Düzenleme Ortaklık Payı'nın (DOP) yüzde 45 şeklinde açıklandığına dikkat çekilerek “Askı ilanındaki eksik bilgiler nedeniyle gerçek DOP oranı bilinmemektedir. Bu kadar büyük bir alanda DOP oranının tamı tamına yüzde 45 çıkartılması, yani yüzde 0 kamulaştırma olması, rastlantıyla açıklanabilecek bir durum değildir. 18. madde uygulamalarında karşılaşılan bir durum da değildir. Kanal İstanbul'da ne kadar kamulaştırılacak alan vardır, bunlara ödenecek kamulaştırma bedelleri ne kadardır? Kamulaştırma bedelleri kamuoyundan neden gizlenmektedir?” ifadeleri kullanıldı.

Kanal İstanbul, kentin doğal yapısını değiştirecek mi? 

Kanal İstanbul'da son dakika! İşte fizibilite raporundaki ayrıntılar...

Adil Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile yeni bir çağın kapısını aralıyoruz!