03 / 07 / 2022

Kanal İstanbul İdari Hizmet Alanı ve Kapalı Spor Tesisi Alanı imar planı değişikliği askıda!

Kanal İstanbul İdari Hizmet Alanı ve Kapalı Spor Tesisi Alanı imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Yenişehir (Avrupa Yakası)Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 2. Etap İdari Hizmet Alanı ve Kapalı Spor Tesisi Alanına İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıkarıldı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 03 Şubat 2022 tarihli ve 2869181 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Yenişehir (Avrupa Yakası) Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 2. Etap İdari Hizmet Alanı ve Kapalı Spor Tesisi Alanına İlişkin NİP-34740116 numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP-34019353 numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ’nin 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 6306 sayılı Afet Riskli Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkında Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanunun uyarınca re'sen 03 Şubat 2022 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Kanal İstanbul İdari Hizmet Alanı ve Kapalı Spor Tesisi Alanı imar planı değişikliği askıda!

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 08 Şubat 2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planları için tıklayın

Kanal İstanbul, kentin doğal yapısını değiştirecek mi?