Kanlıca'da 5.7 milyon TL'ye icradan satılık bina ve arsası!

Kanlıca'da 5.7 milyon TL'ye icradan satılık bina ve arsası! Kanlıca'da 5.7 milyon TL'ye icradan satılık bina ve arsası!

Beykoz İcra Dairesi Müdürlüğü, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Kanlıca Mahallesi 133 Ada, 11 Parselde yer alan kargir bina ve arsasını 5 milyon 750 bin TL'ye icradan satıyor...Beykoz İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Kanlıca Mahallesi 133 Ada, 11 Parselde yer alan kargir bina ve arsası 5 milyon 750 bin TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 5 Eylül 2019 tarihinde saat 11:30'da gerçekleştirilecek.

İlan metni:
T.C.BEYKOZ İCRA DAİRESİ
2019/5 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Özellikleri : İstanbul İl, Beykoz İlçe, 133 Ada, 11 Parsel, KANLICA Mahalle/Köy, Kanlıca Çubuklu Yolu Mevkii, Kargir Üç Katlı Bina ve Arsası Nolu Bağımsız Bölüm İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Kanlıca Mahallesinde, 133 ada 11 parsel sayılı 202,16 m miktarlı ?KARGIR ÜÇ KATLİ BİNA VE ARSASI" nitelikli taşınmazın tamamının satışa hazırlık olmak üzere halihazır durumunun tespiti yukanda yeri belirtilen taşınmaza gidildi. Dosyasında bulunan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Boğaziçi İmar Müdürlüğünün Uygulama İmar Planında yeşil alanda kalmakladır. Özerinde iskanlı yapı mevcut ise lamir ve tamirata izin verilmektedir. Boğaziçi İmar Müdürlüğünde yaptığımız şifahi araştırmaya göre dosyası bulunmadığı bilgisi alınmıştır Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde tapu kaydı ve 1/1000 ölçekli çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılar taşınmazın arsa alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine uygun olduğu tespit edilmiştir. Konu taşınmaz, İstanbul İli. Beykoz İlçesi. Kanlıca Mahallesinde Halide Edip Adıvar Caddesi No 14 de konumlu Kagir üç katlı bina ve arsası vasıflı taşınmazdır. Taşınmazın batı cephesinde Halide Edip Adıvar Caddesi, diğer cephelerde sınırlan komşu parsellerdir. Kanlıca Feribol İskelesine yaklaşık 150 m kuşuçuşu mesafededir. Taşınmazın çevresinde 2-4 katlı apartman tipi ve yalı tipli eski eser yapılar bulunmakladır, Yapılaşmanın bulunduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, üniversite, market vb, sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir Denize mesafesi yaklaşık 100 m dir, Bölge, yerleşim alanı olarak kullanılmakta olup altyapı mevcuttur, Toplu (aşıma araçları ile ulaşım mümkündür. Konu (aşınma/: 202,16 m² alanlı Kargir üç katlı bina ve arsası vasıflı ve eins tashilılidir, Halihazırda üzerinde 3 -teras katlı yapı bulunmaktadır. Yola cephesi yaklaşık 9 m dir. Yamuk geometrik şeklindedir, Bina karkas yapıda zemin +2 kat ve teras katlıdır. Dış cephesi sıva üzeri boyalıdır. Apartman giriş kapısı, camlı ferforje saç doğrama kapıdır. Pencere doğramaları kısmeti pvc ve kısmcnde ahşap doğramadır Binanın her kalında tek daire bulun inaktadır, Giriş kat daire pencerelerinde ferforje korkuluk mevcuttur, taşınmazın zemin katı yaklaşık 70,00 m2, birinci ve ikinci katları yaklaşık 80,00 m2 ve teras katı yaklaşık 85,00 m2 alanlıdır. Taşınmaz merkezi lokasyonda ve deniz manzaralıdır. Haclz hisselidir, katirtifakı/ kat mülkiyeli kurulmamıştır. Yapının eskime payı yüksektir, taşınmaz mahallinde fakat kapıyı açan olmadığı için dışarıdan incelenmiştir, Çevrede bulunanlar aile apartmanı olarak kullanıldığını şifahen beyan etmiştir.Emsal karşılaştırma yönteminde, arsa emsalleri için aynca taşınmazın kontunu, büyüklüğü, imar durumu, kullanım biçimi, m2 birim bedeli, göz oniine alınarak değerlemesi yapılmıştır, taşınmazın merkezi lokasyonda ve deniz manzaralı oluşu oluınlu faktör, hisseli olması ve henüz kat irtifakı/kat mülkiyeti kurulmamış olması, eskime payı mu yüksek olması olumsuz faktör olarak değerlendirilmiştir. Gayrimenkulun bulunduğu semt ve mevkii, imar durumu, yüzölçümü, ana artere olan mesafesi, belediye ve altyapı hizmetlerinden yararlanma durumu, mahallin rayici, değerine tesir edecek olumlu ve olumsuz tüm etkenler ile günün iktisadi koşulları da göz önüne alınarak; faktörler dikkate alındığında keşif tarihi itibarıyla İstanbul îli Beykoz İlçesi. Kanlıca Mahallesi, 133 ada 11 parsel sayılı 202,16 m2 miktarlı KARGÎR ÜÇ KATLI BİNA VE ARSASI" nitelikli taşınmazın tamamına takyidat hariç; 5.750.000,-TL. Beykoz İcra Hukuk Mahkemesinin 2019/135 Esas 2019/219 Karar sayılı ilamı ile kıymet takdir edilmiştir.
Kıymeti : 5.750.000,00 TL
KDV Oranı : %18

1. Satış Günü : 05/09/2019 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 03/10/2019 günü 11:30 - 11:35 arası

Satış Yeri : Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Tiyatro Salonu K:3 Beykoz İstanbul
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/5 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.23/07/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.