Kapıcı tazminatında 'kira' hesaplaması!

Kapıcı tazminatında 'kira' hesaplaması!

Kapıcılar diğer işçilerden farklı çalışma koşullarına tabi olarak çalışıyor. Kapıcıya ödenecek kıdem tazminatı hesabında kapıcının oturduğu dairenin kirasının da tazminata eklenmesi gerekiyor. İşte kapıcı tazminatı hesaplaması....Akşam Gazetesi köşe yazarı Okan Güray Bülbül, bugünkü köşesinde ''Apartmanlar kapıcıya fazla mesai ödemeli'' konulu yazısını kaleme aldı. 

Kapıcı tazminatında kira hesaplaması!

Kapıcılar çoğu kez haftalık 45 saat sınırına bakmadan çalışmak zorunda kalıyor. Ancak kapıcının şikâyet etmesi durumunda apartman yönetimine fazla mesai borcu çıkıyor.

Kapıcılar diğer işçilere göre farklı koşullarda çalışıyor. Kapıcıların ellerine geçen asgari ücret farklı olduğu gibi, kıdem tazminatlarına esas ücretleri değişiyor. Kapıcıya ödenmesi gereken kıdem tazminatı hesabında kapıcının oturduğu dairenin kirasının da tazminata eklenmesi şart. Kapıcının işvereni aslında apartmandaki bütün kat malikleridir. Kapıcıyla apartman yönetimi arasında iş sözleşmesi yapılıyor. Ancak sözleşmenin yazılı olarak yapılması şartı aranmıyor.

20 GÜN YILLIK İZİN

Kapıcılar da her işçi gibi haftalık 45 saat boyunca çalışıyor. Bunun üzerine çıkan süreler için kapıcılara fazla mesai ödenmesi şartı bulunuyor. Ancak çoğu kez kapıcılar herhangi bir saat sınırı gözetilmeden çalıştırılıyor. Kapıcının bu durumu şikâyet etmesi durumunda apartman yönetimine fazla mesai borcu çıkıyor. Apartman yönetiminin fazla mesai ödememesi duurmunda, yüksek idari para cezaları yanında SGK prim borcu da ödiyor. Kapıcılarla ilgili kafaları karıştıran bir diğer konu da yıllık izin konusu. Bir çok apartman yöneticisi kapıcının yıllık izninin bulunmadığını iddia ediyor. Ancak doğrusu bu değil. Kapıcının da diğer bütün işçiler gibi yıllık izin hakkı bulunuyor. Altı yıl boyunca aynı apartmanda kapıcılık yapan kişiye en az 20 gün yıllık izin verilmesi gerekiyor.

Kapıcı tazminatında kira hesaplaması!

KİRA ALINAMAZ

Apartman kapıcısı, kapıcı dairesinde oturuyorsa kapıcı dairesinin kirasının ücretinden düşülmesi gerekiyor. Kapıcı eğer kapıcı dairesinde oturuyorsa, bu daire için kapıcılık yaptığı süre boyunca kira ödemiyor. Kapıcının kapıcı dairesine kira ödememesinin altında ise işçinin korunması gerekçesi bulunuyor.

DAİRENİN KİRASI DA KIDEM TAZMİNATINA EKLENİR

Kapıcının kapıcı dairesinde oturması durumunda, kıdem tazminatını alıp işten ayrılması halinde dairenin kirası da tazminat hesabına ekleniyor. Örnek verilecek olursa, brütü 3650 TL olan bir kapıcı, rayiç kira bedeli 350 TL olan bir dairede oturuyorsa ve 15 yıllık çalışmasından sonra emekli olması durumunda, tazminat hesaplanır. Eklenmemesi durumunda kapıcı, apartmana dava açıp bu hakkını alabiliyor.

Bloklu sitelerde kapıcı masrafı nasıl ödenir?

İşten ayrılmak isteyen kapıcının hakları nelerdir?