Karabağlar Hıfzıssıhha Enstitüsü imar planı yeniden askıda!

Karabağlar Hıfzıssıhha Enstitüsü imar planı yeniden askıda!

İzmir Karabağlar Hıfzıssıhha Enstitüsü Eğitim Kültür Sağlık ve Sosyal Tesisleri Alanı amaçlı hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği bugün ikinci kez askıya çıkarıldı...İzmir Karabağlar İlçesi, Poligon Mahallesinde bulunan, 14010 ada, 3 nolu parselde kayıtlı taşınmazda yapılması istenilen “Hıfzıssıhha Enstitüsü Eğitim Kültür Sağlık ve Sosyal Tesisleri Alanı”na ilişkin hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, daha önce askıya çıkarılmıştı. Plan değişikliğine yapılan itirazların bir kısmının kabulü doğrultusunda hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği bakanlık tarafından tekrar onaylandı.


Onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftası ile Plan Açıklama Raporu bugün askıya çıkarıldı. Otuz gün boyunca askıda kalacak olan imar planı 30 Ekim 2015 tarihinde askıdan inecek.İmar planı 1 için tıklayın


İmar planı 2 için tıklayın