Karaca Group Emlak Ve Gayrimenkul Danışmanlığı Turizm İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Karaca Group Emlak Ve Gayrimenkul Danışmanlığı Turizm İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Karaca Group Emlak Ve Gayrimenkul Danışmanlığı Turizm İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Karaca Group Emlak Ve Gayrimenkul Danışmanlığı Turizm İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi bugün Esenyurt'ta 50 bin TL sermaye bedeli ile Esat Karaca tarafından kuruldu.Karaca Group Emlak Ve Gayrimenkul Danışmanlığı Turizm İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi bugün Esenyurt'ta 50 bin TL sermaye bedeli ile Esat Karaca tarafından kuruldu.

Karaca Group Emlak Ve Gayrimenkul Danışmanlığı Turizm İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi konusu:
1-Gayrimenkul acentelerinin faaliyetleri (Gayrimenkulun ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınması,satılması ve kiralanmasında aracılık,vb.) 2-Her türlü gayrimenkulu almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. 3-Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. 4-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 5-Şirket yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetleri sağlamak amacıyla seyahat acenteleri kurabilir, işletebilir, devir edebilir ve devir alabilir, daha önce kurulmuş bulunan acenteliklerin şubelerini kurabilir, işletebilir, iç ve dış turizm organizasyonlarını yapabilir, gezi turları düzenleyebilir, başka seyahat acenteleri tarafından düzenlenen bu tür turların biletlerini satabilir, bunlara ilişkin rezervasyonları yapabilir ve yaptırabilir, kara yoluyla yolcu taşımacılığı, tur ve rehberlik hizmetleri, ulaşım, konaklama ve konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri yapabilir, kara, deniz ve hava ulaştırma araçları biletlerini rezervasyonunu yapabilir, satın alabilir ve satabilir. 6-Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde şirket bu işleri de yapabilecektir bu işlerle ilgili tüm sorumlulukları yerine getirdikten sonra yapacağ tüm işlemlerin ithalatını ve ihracatını yapabilir. 7-Şirketimiz başlıca faaliyet konusu ile ilgili yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü malın ve hizmetin ihracatı, ithalatı,alımı,satımı ve pazarlamasını konularında faaliyette bulunabilir bu konuda faaliyet gösteren firmalar ile ortaklık kurabilir şube açabilir ve işletebilir.

Adres: Pınar Mah.Ondokuz Mayıs Blv. Aktowers Meydan Avm N:42/91 Esenyurt