Karadeniz Çatı İnşaat Limited Şirketi kuruldu!

Karadeniz Çatı İnşaat Limited Şirketi kuruldu! Karadeniz Çatı İnşaat Limited Şirketi kuruldu!

Karadeniz Çatı İnşaat Limited Şirketi, Hasan Avcı tarafından 10 bin TL sermaye ile 29 Aralık'ta İstanbul İl'i, Büyükçekmece, 19 Mayıs Mahallesi, Tabya Caddesi'nde kuruldu.


Karadeniz Çatı İnşaat Limited Şirketi, Hasan Avcı tarafından 10 bin TL sermaye ile 29 Aralık'ta İstanbul İl'i, Büyükçekmece, 19 Mayıs Mahallesi, Tabya Caddesi'nde kuruldu. 


Karadeniz Çatı İnşaat Limited Şirketi iş konusu; Firmanın İş Konusu İNŞAAT a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler,yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e.Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f.Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h.Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i.Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.j.Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k.Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan,proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l.Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m.İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. o.Toprak eleme ve döküm sahası işletmek ve kiralamak. ö-İnşaat ile ilgi kamu ve özel firmalara uluslararası baz da ana müteahhitlik ve proje geliştirme hizmetleri  vermek. p-Ana müteahhitlik hizmetleri ihtiyacı olan firmalara  inşaat, tasarım inşaat,  inşaat anahtar teslim sözleşme kapsamlarında hizmet vermek.  r-Proje ve kaynak  geliştirme konusunda yatırım, gelir paylaşımı ve kat karşılığı sözleşme şekilleriyle faaliyet göstermek. s-Her türlü inşaat malzemeleri, inşaatlarda kullanılan her türlü demir,çimento,kum,çakıl,tuğla,briket,hazır beton,ahşap yapı malzemelerinin alımı,satımı, ithalatı, ihracatı ve ticaretini yapmak. f) Uygulama alanı bulacak mevzuat dahilinde yukarda zikredilen konu ve amaçla doğrudan ve dolaylı olarak ilgili bulunan her türlü ticari ve sınai iş ve işlemlerin  yapılması,sözleşmeler akdedilmesi,yerli ve yabancı kredi kuruluşlarında teminatlı ve teminatsız kısa,orta veya uzun vadeli krediler alınması  SIHHİ VE ISI TESİSATI MALZEME VE CİHAZLARI a. Ülke çapında tesis edilmekte olan doğalgaz şebekelerinden ev, apartman,işyeri ve sınai vesair tesislere doğalgaz hatları çekmek, doğalgaz veya diğer yakıtlarla çalışan brülör, kalorifer kazanları, kat kaloriferleri tesis etmek, doğalgaz ile çalışan diğer konut, işyeri ve sanayi gereçlerinin tesisat, montaj ve bakımı, onarım işlerini yapmak, bu hizmet ve montajlar için gerekli araç gereç. makine ve yedek parça, her türlü alet ve edevatları almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, mümessillik ve komisyonculuğunu yapmak. b. Elektrik, katı yakıt, likit petrol gazı vesair yakıtlar ile işleyen konut ve işyerlerinde kullanılan ısıtma soğutma ve havalandırma cihazları ile bunların yedek parçalarının imalatı, alımı, satımı, ithalat ve ihracatı ile mümessillik ve komisyonculuğunu yapmak.  c. Yangın tesisatı, buhar ve kızgın yağ tesisatı, su şartlandırma tesisatı, endüstriyel tesisat, otomatik kontrol sistemleri soğutma tesisatı ve bunların izolasyon ve yalıtım işleri gibi bilcümle ısıtma, havalandırma ve klima sistemlerini planlar, projelendirir, taahhüdünde bulunur, müşavirliğini yapar ve yurtiçi ve yurtdışı ihalelerine girer. d. Fayans, yer karosu, lavabo, tuvalet, banyo küveti, armatür, su bataryaları gibi banyo ve mutfak aksesuarlarının üretimini, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. e. Her türlü su arıtma, atıksu sistemleri ve su kazanlarının imalat ve montajında kullanılan ana ve yardımcı malzeme ile konusuyla ilgili her türlü makine ve teçhizatın ithalat, ihracatı ve dahili toptan ticaretini yapmak.


Karadeniz Çatı İnşaat Limited Şirketi adres: Büyükçekmece, 19 Mayıs Mahallesi, Tabya Caddesi, 25 / 2