25 / 05 / 2022

Kardeşler arasında miras paylaşımı nasıl yapılmalı?

Kardeşler arasında miras paylaşımı nasıl yapılmalı?

Takvim gazetesi yazarı Feride Hilal İmal, bugünkü köşe yazısında miras kalan malların kardeşler arasında nasıl paylaştırılması gerektiğini kaleme aldı.Takvim gazetesi yazarı Feride Hilal İmal, bugünkü köşe yazısında miras kalan malların kardeşler arasında nasıl paylaştırılması gerektiğini kaleme aldı. İşte o yazı...

Mal varlığım yerinde. Mirasımdan kimler faydalanabilir?
Vefat eden birinin mirasından, miras bırakan kişinin altsoyu olan çocuk ve torunları eşit şekilde mallara sahip olma hakkına sahip. Eğer kişinin çocukları kendisinden önce vefat etmişse, halefiyet yolu ile vefat edenin çocukları mirasta hak sahibi olabilir. Miras bırakanın altsoyu yoksa anne ya da babası mirastan faydalanabilmektedir. Anne ve baba burada eşit bir pay hakkına sahiptir. Eğer anne ya da babadan da herhangi biri daha önce vefat etmişse, aynı şekilde yine halefiyet yolu ile bir altsoya miras bırakılabilir. Eğer kişinin evlilik dışı çocuğu bulunuyor ise ve bir soy bağı kurulmuşsa, miras hakkına tıpkı yasal mirasçılar gibi ortak olunabilir. Bu süreçte aynı çocuklar gibi pay hakkı bulunuyor. Vefat eden kişinin eşi kalmış ve bir çocuğu bulunuyor aynı zamanda anne, babası da sağ ise mirasın 1/4 kısmını eş, 3/4 kısmını ise çocuk alabilmektedir.

Kardeşler arasında miras paylaşımı nasıl yapılmalı?

Babam her şeyi 2 kardeşime bıraktı. Ablam ve ben davayı kazanır mıyız?

Yasalar miras bırakana kendi mal varlığı üzerinde istediği gibi tasarruf etme yetkisi tanıyır. Ancak bu yetkinin sınırları bulunuyor. Bu sınır da mirasçılarının saklı payıdır. Miras bırakanın hiçbir şekilde müdahalede bulunamayacağı üzerinde tasarruf edemeyeceği şekilde bir miras hakkına sahip olan mirasçılara 'saklı pay sahibi mirasçı' denilmektedir. Saklı paylı mirasçılar şunlardır:
Miras bırakanın altsoyu (Çocukları, evlatlıkları, torunları ve onların çocukları), miras bırakanın anne-babası, miras bırakanın eşi. Saklı pay miktarı mirasçının miras payına göre belirlenir. Alt soyun miras payınızın yarısıdır. Bu şu anlama geliyor ki babanın vasiyetinde size hiçbir şey bırakmamış olması hukuksal olarak uygun değil. Annenin sağ olmadığını göz önüne alırsak size düşecek olan 1/4 miras payından 1/8'ine babanız dokunamayacaktır. Tenkis davası açılabilir.

Miras kalan gayrimenkullerin paylaşımı nasıl yapılır?