03 / 06 / 2023

Kardeşlerin miras paylaşımı nasıl yapılmalı?

Kardeşlerin miras paylaşımı nasıl yapılmalı?

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper bugünkü köşesinde miras paylaşımını ve kardeşler arasındaki miras anlaşmazlığının nasıl çözüleceğini kaleme aldı. Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper bugünkü köşesinde miras paylaşımını ve kardeşler arasındaki miras anlaşmazlığının nasıl çözüleceğini yazdı. Tamer Heper'e bir okuyucusu "Kardeşler arasında miras paylaşımı anlaşmazlığı var. Mirasın devlet eliyle satılıp paylaşılması işlemini avukatsız yapabilir miyiz? Nasıl bir yol izlemeliyiz? " sorusunu yöneltti.

Kardeşlerin miras paylaşımı nasıl yapılmalı?

İşte Tamer Heper'in yanıtı...

***

Okuyucumun sorusu aynen bu. Dikkat edilecek husus asıl amaç paylaşım. Miras, mirasçılar arasında paylaşma faslına gelince problem yaratır zira miras tek başına ölenin bankadaki parası değildir. Parayı paylaşmak kolay, mirasın dörtte birine sahip eş, bankadaki paranın dörtte birini alır, geri kalanı da evlatlar aralarında eşit olarak bölüşür.

Ama miras sadece para değildir ki. Gayrimenkuller vardır, menkul mallar vardır. Örneğin ziynet eşyası vardır vs. İşte bunların paylaşımı problem yaratabilir. Bunun için hukuki yol vardır: Miras paylaşımı talepli dava açmak. Bazen bu dava, ortaklığın giderilmesi davası ile karıştırılır ama ikisi farklıdır. Ortaklığın giderilmesi, herhangi bir mal üzerindeki ortaklığın giderilmesidir.

Örneğin bir daire ortaktır, ortaklar aralarında anlaşamıyordur. Dava açarak mümkünse paylaştırılması, mümkün değil ise satılarak gelen paranın paylaştırılması talebi ile dava açılır. Ancak miras taksim davalarında bir eşya değil, mirası oluşturan (terekenin) tümünün mirasçılar arasında paylaştırılması talep edilir.

Kardeşlerin miras paylaşımı nasıl yapılmalı?

***

Bu durumda mahkemece tüm mallarının değerleri tespit edilir. Bu değerler üzerinden mirasçıların miras paylarına düşecek malların bir cetveli yapılır. Mallar tam olarak bölünemiyor da bazılarına fazla pay ayırmak mecburiyeti doğar ise onların karşı tarafa nakit olarak bedel ödemesi kararlaştırılır ve hesap denkleştirilip miras malları mirasçılar arasında taksim olunur.

Bu dava ortaklığın giderilmesi davası değil mirasın taksimi davasıdır. Bunun için mutlaka avukat gerekmez. Mirasçılardan herhangi biri bu davayı açabilir ve takip edebilir. Neticede davada yapılacak iş tereke mallarının değerinin tespiti ve miras hisseleri kadar, mirasçılar arasında paylaştırılmasıdır. Bu da dava sırasında bilirkişi yardımı ile yapılır ve neticeye bağlanır.

Okuyucum bir de satılma konusuna değinmiş, şayet tereke mallarının satılması sureti ile bir sonuca varmak istiyor ise bu halde her bir mal için tek tek ortaklığın giderilmesi talebinde bulunacaktır ama sorusundan anladığım kadarı ile amaç tereke mallarının paylaşımıdır.

Çocukların mirastaki saklı payı neye göre belirlenir?
Geri Dön