13 / 08 / 2022

Kartal Esentepe Millet Bahçesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıda!

Kartal Esentepe Millet Bahçesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıda!

İstanbul İli, Kartal İlçesi, Esentepe Mahallesi, Millet Bahçesi ve Çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askıya çıkarıldı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 22 Nisan 2022 tarihli ve 3511871 sayılı yazısı ile; Emlak Konut GYO A.Ş. ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan protokoller ile Emlak Konut GYO A.Ş. tasarrufuna geçen İstanbul İli, Kartal İlçesi, Esentepe Mahallesinde yer alan muhtelif taşınmazların imar planlarının 15 Ekim 2020 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandığı, ilgilileri tarafından açılan davalardan İstanbul 8. İdare Mahkemesinin E:2021/426 esas numarasında görülen davada söz konusu planların 09 Şubat 2022 tarihinde iptal edildiği, ayrıca planlama alanı çevresinde bulunan bölge planı niteliğinde olan Kartal Merkez Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan Kartal Merkez S-11 alt bölgesi ve S-12 alt bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının 04 Şubat 2021 tarihinde Kartal Belediye Meclisi ve 17 Mart 2022 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylandığı, gelinen durumda mahkemenin iptal kararı gerekçelerinde yer alan hususların yerine getirilmesi ve çevre yapılaşmalar ile uyumlu olarak hazırlanan İstanbul İli, Kartal İlçesi, Esentepe Mahallesi, Millet Bahçesi ve Çevresine ilişkin NİP-34034987 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve UİP-34888878 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planın 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunun 9. Maddesi uyarınca Bakanlığımızca 22 Nisan 2022 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Kartal Esentepe Millet Bahçesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı askıda!

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 25 Nisan 2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.
 

İmar planı için tıklayın