Kartal Orhantepe 1/1000 ölçekli uygulama imar planı askıya çıktı!

Kartal Orhantepe 1/1000 ölçekli uygulama imar planı askıya çıktı! Kartal Orhantepe 1/1000 ölçekli uygulama imar planı askıya çıktı!

İstanbul Kartal İlçesi, Orhantepe Mahallesi 12528 ada 97-98-175-176 parsel, 12580 ada 100-101-102-103-118-120-121 parsel ve 12530 ada 127 Parselleri İçeren Bir Kısım Alana İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına Esas İmar Uygulaması onaylandı.İstanbul Kartal İlçesi, Orhantepe Mahallesi, 12528 ada 97-98-175-176 parsel, 12580 ada 100-101-102-103-118-120-121 parsel ve12530 ada 127 parsellerin meri imar planına uygun hale getirilmesi maksadıyla, 14.03.2019 tarihinde 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102. Maddesinin 1. Fıkrasının (e) bendi ve 6306 sayılı Kanun’un 6. Maddesinin 6 no.lu bendi uyarınca onaylanan “Kartal İlçesi, Orhantepe Mahallesi, 12528 Ada 97-98-175-176 Parsel, 12580 Ada 100-101-102-103-118-120-121 Parsel Ve12530 Ada 127 Parselleri İçeren Bir Kısım Alana İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına” göre 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi hükümlerince hazırlanan İmar Uygulaması 18.06.2019 tarih ve E.142699 sayılı Makam Oluru ile onaylandı.

Söz konusu imar uygulaması, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. Maddesi gereği 21.06.2019 tarihinden itibaren 30 gün süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası (Abbasağa Mah. Yıldız Cad. No:47 Beşiktaş/İSTANBUL) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planı için tıklayın