07 / 10 / 2022

Kat mülkiyeti kurmak için ne yapmak lazım?

Kat mülkiyeti kurmak için ne yapmak lazım?

Posta Gazetesi'nden Tamer Heper, vatandaşların sorularını yanıtlıyorAnnemle babamın ölümü üzerine kardeşimle bana üç katlı bina ve bu binanın üç dairesi kaldı. Tapuya gittiğimizde memur üçü ikiye bölemedi, müşterek tapu yaptı. Kat mülkiyeti kur dedik kurmadı. Bunun için yapmamız gereken nedir? Binanın tasdikli projesi ve iskan izni mevcut.  B.O.

Önce tapuya kayıt sırasında memurun üç daireyi ikiye bölemediği iddiasına bir bakalım. Sizin daireleri bölebilmeniz için anayapıda kat mülkiyetinin kurulmuş olması şart. Bir binada kat mülkiyeti kurulmazsa daireler kişiler arasında bölüştürülemez. Sizinki de kat mülkiyetine tabi olmadığı için bölüştürülmemiş, yani yasal imkansızlık var. Ancak paylı mülkiyet olabilir, tahminin iki kardeş birlikte başvurup talepte bulunduğunuz için tüm bina iki ortaklı olarak tescil olunmuş. Evet şimdi ikinci bölüm. Kat mülkiyeti kurmak için ne yapmanız lazım? Memurdan kat mülkiyeti olarak tescil talep edebilmek için bazı belgelerin sunulması lazım. Birincisi, tasdikli proje; bu elinizde var. İkincisi, iskan izni; bu da elinizde var. Üçüncüsü, arsa paylarının tespiti; bunu her bağımsız bölümün rayiç değeri ile orantılı olarak hesaplayıp imzalayıp notere imza tasdiki yaptıracaksınız, bir de yönetim planı hazırlayacaksınız. Bunlar kolay, bilen biri kısa zamanda hazırlar. Şimdi geliyorum işin zor kısmına. Bina eski bina ise sizden güçlendirme projesi ve tatbiki istenilecek, yeni yönetmeliğe tabi ise istenmeyecek. İşte işin zorluğu burada. Binanız eski ise size kolaylıklar dilerim.

Vekalet görevi yapılmamış

Babamızdan kalan arsayı müteahhide kat karşılığı verdik ve birbuçuk daire aldık. Ancak üzerine bir miktar para katarak birbuçuk daireyi ikiye çıkardık. Müteahhit tapu işlemleri için birine vekaletname vermemiz gerektiğini söyledi biz de annemize verdik. Ama annem gitti bir daireyi kendi adına, diğerini kardeşlerimizden biri adına tescil ettirdi, biz açıkta kaldık. Şimdi de satmakla tehdit ediyor. Buna hakkı var mı? Bizim miras haklarımız ne olacak?  M.A.

Okuyucumun mektubunu okurken önce annenin yaptığı manevra karşısında gülecek gibi oldum ama sonra vazgeçtim. Kara kara düşündüm, “Ananın evladına, evladın anaya güveni kalmazsa nasıl yaşayacağız yahu” dedim kendi kendime hem de sesli olarak. Önce şunu söyleyeyim. Vekalet ilişkisi hukuki bir ilişkidir. Vekil kendisine yetki verilen konuda vekalet verenin haklarını korumak, onun adına elde ettiklerini kendisine teslim etmekle mükelleftir. Bu vekil anne olsa bile. Dolayısı ile annenizin yapması gereken hukuki bir görev var. Vekaletname ile kendisine verilen yetki ve görev çerçevesinde hareket etmek. Bunun ilk şartı da size ait olanı size teslim etmek. Bugün bu görevini yapmamış, o halde dava açarak bunu temin etmeniz mümkün. Açacağınız davada gayrimenkullerin üzerine tedbir konulmasını talep ederseniz, gayrimenkullerin kendisi ihtilaflı olacağından büyük bir ihtimalle mahkemece daireler üzerine tedbir konulacak, annenizin daireleri satma tehdidi de bertaraf olacaktır.
Posta/Tamer Heper

 
Geri Dön