Kat mülkiyetinde son nokta konuldu

Kat mülkiyetinde son nokta konulduBayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, kat mülkiyeti tasarısının yasalaşması halinde bir tek iskan belgesinin bile tapu daireleri için geçerli olacağını açıkladıBayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, kamuoyunda tartışma konusu olan kat irtifakından kat mülkiyetine geçişle ilgili tasarının yasalaşması halinde, bürokrasinin ortadan kalkacağını söyledi.
Mustafa Demir, 'Tasarı eğer yasalaşırsa, iskan belgesinin tapu dairesine ulaştırılmasıyla birlikte vatandaşlarımızın başka hiçbir işleme gerek kalmadan kat ittifakından kat mülkiyetine re'sen geçişlerini sağlıyoruz' dedi.

DEVRİM NİTELİĞİNDE

Kat Mülkiyeti Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Tasarısı ile ilgi bir soru üzerine Demir, tasarının yasalaşmasının 'devrim' niteliğinde bir gelişme olacağını söyledi. Tasarının Meclis'te görüşülmeye hazır olduğunu belirten Demir, şunları kaydetti: 'Düzenlemeyle ilgili vatandaşımızı biraz zorlayan bir cezai müeyyide vardı. Bu cezai müeyyide kısmı ekim ayında yürürlüğe giriyordu. Biz göreve geldiğimizde arkadaşlarımızla bir çalışma yaptık. Tasarı eğer yasalaşırsa iskan belgesinin tapu dairesine ulaştırılmasıyla birlikte vatandaşlarımızın başka hiçbir işleme gerek kalmadan kat ittifakından kat mülkiyetine re'sen geçişlerini sağlıyoruz. Komisyonda görüşülüyor.

UYGULAMA GENİŞLETİLECEK

Bu çalışmamız şu anda Meclis'te görüşülmeye hazır. Bu çalışma bürokratik işlemler açısından bir devrimdir. Bunun arkası da gelecek. Buna benzer uygulamalar diğer alanlarda da iskan alma safhasında, planlama, proje ve yapı denetimi gibi konularda ciddi anlamda aynı yöntemleri hayata geçireceğiz. Mümkün mertebe vatandaşın teknik bilgiye dayalı, mühendisliğe, mimarlığa dayalı iş ve işlemlerinde kamu kurum ve kuruluşlarındaki irtibatını en aza indireceğiz.'

Bürokratik engeller ortadan kalkıyor

TBMM Adalet Komisyonu'nda benimsenen Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı'na göre, kat irtifakı, kat irtifakına sahip ortak maliklerin talebine bağlı olmaksızın, yapı kullanma izin belgesine dayalı olarak kanundaki şartlar uyarınca idarece kat mülkiyetine çevrilecek. Her bağımsız bölümün arsa payı, kat, daire, iş bürosu gibi nevini gösteren ve anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanmış 'noter tasdikli liste' talep edilmeyecek. Ana gayrimenkulün, 'kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numaralarına' ilişkin bilgileri, mimari proje ile yapı kullanma izin belgesinde yer alacak.

Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki yapılarda, ortak maliklerden birinin başvurusu veya yapı kullanma izin belgesinin yetkili idarece tapu idaresine gönderilmesi üzerine kat mülkiyetine kendiliğinden geçilecek.
Yenişafak