Kat mülkiyetine tabi binalarda bağımsız alan nasıl kullanılır?

Kat mülkiyetine tabi binalarda bağımsız alan nasıl kullanılır? Kat mülkiyetine tabi binalarda bağımsız alan nasıl kullanılır?

Posta yazarı Tamer Heper, bir okuyucusunun 'Apartmana ait sığınak ve bodrum girişteki dairenin kullanımına verilmiş. Bodrum tadilat edilerek 180 metrekare daire olarak kullanıyor. Dava açarak belediyede ve kayıtlarda sığınak ve bodrum gözüken yeri tahliye edebilir miyim?' sorusunu yanıtladı.


Posta köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü yazısında bir okuyucusunun '8 daireli iskanlı ve tapulu apartmandan 1 daire aldım. Apartmana ait bodrum ve sığınak, müteahhit ve daire sahipleri tarafından kendi aralarında imza atarak giriş dairenin kullanımına muvaffakatname imzalayarak vermişler. Dolayısıyla giriş daire içten merpen yaparak tüm bodrumu ve sığınağı tadilat yaparak 180 metrekare daire olarak kullanıyor. Benim boş kullanılmayan eşyaları koymaya yerim yok. Dava açarak belediyede ve kayıtlarda sığınak ve bodrum gözüken yeri tahliye edebilir miyim?' sorusuna cevap verdi. İşte Tamer Heper'in yazısı...

Kat mülkiyetine tabi binalarda maliklerin kendilerine ait bağımsız bölümleri dışında kalan yerler ortak alanlardır. Bunlar tüm bağımsız bölüm maliklerinin ortak malik oldukları yerlerdir ve ancak kat malikleri tarafından amaçlarına uygun olarak kullanılmalıdır. Bazı ortak alanlar tapuda eklenti olarak bazı bağımsız bölümlere eklendiği gibi yönetim planı ile bazı ortak alanlar bazı bağımsız bölümlere tahsis edilir. Bunların dışında ortak alanlar birileri tarafından kendisine mal edilemez.

Bizim Kat Mülkiyeti Kanunumuzda bir 19. madde var. Bu maddede eskiden ortak alanlara tüm kat maliklerinin birlikte kar ar vermeleri halinde el atılabilmekte iken 2007 yılında yapılan bir değişiklik ile şöyle bir cümle eklendi. Deniliyor ki: “Kat maliklerinden biri bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrımenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. ”

★ ★ ★ ★ ★

Bu madde değişikliğini yorumlayan bazı kat malikleri okuyucumun binasında oldu gibi ortak alanların vasfını değiştirecek şekilde işgale yönelmiş olmaktadır. Ancak 2007 yılında yapılan ve bir hata olan bu değişiklik okuyucumun anlattığı şekilde bir müdahaleye imkan tanımaz. Zira bu cümle ortak alanların işgaline izin veren bir madde değil, bazı değişikliklere uğratma yönünde izin vermektedir. Bu izni verirken hata yapıldığını söyledim, evet bu izin hatadır, zira ortak alanlar tüm bağımsız bölüm maliklerinin ortak malıdır ve beşte dörde müdahale izni verirken beşte birin mülkiyet hakkını yok etmektedir. Bu önemli bir hatadır. Ancak okuyucumun olayında bir küçük müdahale yok, ortak alanın vasfının değişmesi söz konusu. Mesela sığınak artık yok, yani proje değişikliği gereken bir husus, sonra ortak alan artık bir mesken bu husus da proje değişikliği gerektiren bir husus. Proje değişikliği yapmak için ise bir tadilat projesi hazırlanıp tam bağımsız bölüm malikleri tarafından imzalanmalı ve ilgili belediyeye onama için başvurulmalıdır. Okuyucumun olayında bu husus yerine getirilmemiştir ve müdahalenin önlenmesi talebinde bulunması mümkündür.