08 / 12 / 2022

Kayseri Belediyesi uygun fiyata arsa atışı yapıyor! Hemen bakın!

Kayseri Belediyesi uygun fiyata arsa atışı yapıyor! Hemen bakın!

Kayseri Belediyesi 10 farklı mahallede yer alan 12 aset arsanı satacağını ilan etti. İşte detaylar...Kayseri Belediyesi uygun fiyata arsa atışı yapıyor! Hemen bakın!

İLAN
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan toplam 12 adet arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi ve 45. Maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ve “Açık Teklif Usulü” ihaleler ile ayrı ayrı satılacaktır.
1-a-Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleler 23/08/2022 Salı günü saat 14.00’de Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.
b-Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihaleler 23/08/2022 Salı günü saat 14.15’de Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2-İhale katılımcılarından istenecek belgeler:
a-2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu
b-Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır) 
c-Gerçek kişilerde ikametgâh ilmühaberi ve noter tasdikli imza beyannamesi. (üzerinde imza örneklerinin bulunduğu yeni alınan T.C. Kimlik Kartı, Pasaport vb. resmi kimliklerin ibrazı halinde imza beyannamesi istenmeyecektir.)
ç-Tüzel kişiliklerde bağlı oldukları oda kaydı.
d-Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.
e-Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname.
f-Şartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.
g-2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.
h-Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (c), (ç), (d), (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.) 
        
3-Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
4-Son müracaat tarihi 23/08/2022 Salı günü ihale saatinden evvel olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.

NOT: Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihalelerde 2-a maddesinde belirtilen belgeler istenmeyecektir.
                 Keyfiyet ilanen duyurulur.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI                      

                                                              Muhammen             Geçici                                          İhale
Mevkii           Ada    Parsel         M2         Bedel                  Teminat            Açıklama            Usulü:
Eğribucak    13322   1   20.803,09     24.000.000,00-TL   720.000,00-TL     Sanayi           Kapalı Teklif
Beyazşehir  11623   1   4.854,95       15.000.000,00-TL    450.000,00-TL     Konut            Kapalı Teklif
Yeşilyurt      167       5   7.514,06       9.500.000,00-TL      285.000,00-TL     Küçük San.  Kapalı Teklif
Cırkalan      11532   1   5.528,74       4.000.000,00-TL      120.000,00-TL     Ticaret          Kapalı Teklif
Erenköy      14119   6   450,02          3.000.000,00-TL       90.000,00-TL      Ticaret           Açık Teklif
Şeker          10853   2   425,00         2.500.000,00-TL       75.000,00-TL      Ticaret           Açık Teklif
Beyazşehir  11596  3   834,81          1.750.000,00-TL       52.500,00-TL      Ticaret           Açık Teklif
Anbar          5254    1   1.088,14       1.750.000,00-TL       52.500,00-TL     Küçük San.    Açık Teklif
Beyazşehir  7820    1   375,00          1.500.000,00-TL      45.000,00-TL      Ticaret           Açık Teklif
Beyazşehir  10735  1   375,01          1.500.000,00-TL      45.000,00-TL      Ticaret           Açık Teklif
Battalgazi    13497   6  569,66           1.100.000,00-TL      33.000,00-TL      Konut            Açık Teklif
Battalgazi    13497  7   569,67           1.100.000,00-TL      33.000,00-TL      Konut            Açık Teklif

O ilde 93 bin 360 TL'den başlayan fiyatlarla 16 gayrimenkul satılıyor!

Bankalarda faiz çılgınlığı! İhtiyaç kredisinde hangi banka ne kadar faiz alıyor? 11 Ağustos faiz oranı listesi
Geri Dön