05 / 07 / 2022

Kayseri Melikgazi'de 3 milyon 879 bin TL'ye satılık arsa!

Kayseri Melikgazi'de 3 milyon 879 bin TL'ye satılık arsa!

Kayseri İli Melikgazi İlçesi'nde yer alan 7.759.15 metrekare yüzölçümüne sahip olan arsa Kayseri 6. İcra Dairesi tarafından 29 Mayıs 2015 günü saat 14:00 ile 14:05 arasında ihale ediliyor.Kayseri İli Melikgazi İlçesi'nde yer alan 7.759.15 metrekare yüzölçümüne sahip olan arsa Kayseri 6. İcra Dairesi tarafından 3 milyon 879 bin TL bedelle satılıyor. Taşınmazın satışı açık arttırma usulüyle yapılacak.


Satışa konu taşınmazın çevresi boş arazilerle çevrili olmakla beraber son 4-5 yıllık süre içinde özellikle ana arterker üzerinde yüksek katlı yapıların yoğunlaşmaya başladığı görülmüştür.


Kıymeti: 3.879.575,00 TL 

KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü: 29/05/2015 gıinü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü:  25/06/2015 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri: KAYSERİ 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ


Satış Şartları:

1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüchanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı île teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/4062 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 02/04/2015