Kayseri Melikgazi'de 6,6 milyon TL'ye icradan satılık apartman!

Kayseri Melikgazi'de 6,6 milyon TL'ye icradan satılık apartman! Kayseri Melikgazi'de 6,6 milyon TL'ye icradan satılık apartman!

Kayseri 1. İcra Dairesi tarafından Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesinde bulunan bir adet apartman 6 milyon 579 bin 276 liraya satılıyor. İhale 3 Haziran 2019'da gerçekleşecek.Kayseri 1. İcra Dairesi, Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesinde bulunan çevresi beton duvarlarka kaplı bir adet apartmanı açık artırma usulüyle satışa çıkardı. Taşınmazın satış bedeli 6 milyon 579 bin 276 TL olarak belirlendi. 

Taşınmazın özellikleri:

Kayseri İli, Melikgazi ilçesi, Yıldırım Beyazıt Mah, 6667 Ada, 8 Parsel de kayıtlı,

Satış konusu taşınmaz: Kayseri İli, Melikgazi İlçesi,Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Esin Sokağa cepheli inşaattır. Taşınmaza kuş uçuşu yaklaşık 150m kuzeybatısında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, yaklaşık 200m kuzeybatısında Vali SaffetArıkan Bedük Ortaokulu, yaklaşık 300m doğusunda Türkan-Av. MehmetAltun İlkokulu ve yaklaşık 575m batısında Fatih İlkokulu bulunmaktadırŞehrin doğu bölgesinde kalmakta olup şehir meydanına yaklaşık 5km uzaklıktadır. Taşınmazın yeri ve konumu itibari ile Şehir merkezi içinde olup etrafında kendisine yapılar ile gecekondular vardır.Bölge olarak ortadüzeyde insanların tercih ettiği yer konumundadır. Satış Konusu taşınmaz alışveriş merkezleri, camii, okul ve sağlık kurumlarına yakın bir konumda bulunmaktadır. Dolayısı ile taşınmaz kentsel kamu hizmetlerinden tam olarak yararlanabilecek bir konumda bulunmaktadır.

İmar Durumu:

Kayseri MelikgaziBelediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün 31.07.2018 tarih ve 34116 sayılı yazısındabahse konu olan Yıldırım BeyazıtMahallesi,6667 ada, 8 parsel numaralı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 4 katlı konut alanı içinde kalmaktadır.

Taşınmazın Özellikleri:

Taşınmazın yüzölçümü 1.989,25 metrekare olup taşınmaz üzerinde bir adet, apartman ve etrafı beton duvarlar ile çevrilidir. Yapının özelikleri şöyledir; Bina: Yapı betonarme karkas olarak yapılmakta bodrum, zemin ve 8 normal kattan oluşmaktadır. Yapının betonarme olarak kabası bitirilmiş, çatısı tamamlanmış, duvarları yapılmış, pencereleri ve duvarlarındaki sıva ve alçı işleri bitirilmiştir. Ayrıca elektrik ve su tesisatları yapılmıştır. Yapı içinde oturan olmayıp bina daha inşaat halindedir. Yapı iki bloktan oluşmakta olup bloklar bitişik olarak dilatasyon ile ayrılmıştır. Yapıların içi birbiriyle aynı olmasında dolayı bir blok içi şöyledir;

Bodrum katında bina ortak depo, elektrik pano odası, su deposu, jeneratör odası, kaza dairesi ve sığınaktan oluşmaktadır. Zemin kat içinde bir daire, bisiklet odası, giriş holü, kat holü ve bina yönetim odası bulunmaktadır. Normal katlarda ise 2 daire ve kat holünden oluşmaktadır.

Yapı 32 mesken ve 1 adet kapıcı dairesinde oluşmakta olup ayrıca binaya ait ortak alanlar bulunmaktadır. Yapının A blok kat alanı 311,82metrekare, B bloğun ise 291,76 metrekare ve toplam inşaat alanı 6.102,30metrekare dir. Yapının dış cephesi mantolama üzeri mineral sıva ve silikon bazlı dış cephe boyası ile boyalıdır. Fakat üst katta malzeme çekmek için kurulan dış cephe asansör yerlerinde ise dış cephesi yapılmamıştır. İki bloğun ana dış kapıları çelik ve güneybatı cepheye bakmaktadır. Giriş hol zeminleri beton olup duvarlar briket ile örülmüş saten alçısı yapılmıştır. Yapının dış kapı hariç hiçbir kapısı takılı değil, zeminlerinde şap betonu ve seramik ve benzeri imalat yapılmamıştır. Yapının inşaat seviyesi yaklaşık %77 si tamamlanmıştır. Taşınmazın bulunduğu arsa etrafında bulunmakta olup üzeri küpeşteli olup desenli betondur.

Taşınmazın Değerlendirilmesi: Bina;Değerlendirme yapılırken 26 Nisan 2018 tarih ve 30403 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Çevre ve^Şehircilik Bakanlığı ‘Mimarlık ve Mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2018 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri ‘ tebliği esas alınmıştır. 4. sınıf Agrubu bir yapı olup kıymet takdirine göre inşaat maliyeti değeri 1.016,00 TL/m. Yapı yeni olmasından dolayı yıpranma payı düşürülmemiştir.

Adresi: Yıldırım Beyazıt Mah, Esin Sokağa Cephelidir.Melikgazi / KAYSERİ

Yüzölçümü: 1.989,25 m2 Arsa Payı: TAM

İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 4 katlı konut alanı içinde kalmaktadır.

Kıymeti: 6.579.276,34 TL KDV Oranı :%18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.

1.Satış Günü : 03/06/2019 günü 11:00 - 11:05 arası

2.Satış Günü : 28/06/2019 günü 11:00- 11:05 arası

Satış Yeri: Mezat Salonu (Kocasinan Belediyesi) - Plevne Mah. Serin Sok No:10/F (Kayseri Adalet Sarayı Arkası) KOCASİNAN / KAYSERİ 

Satış şartları:

1 - ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılarvarsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecekte Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/60 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİKm.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.