10 / 08 / 2022

Kayseri Melikgazi'de 9.2 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Kayseri Melikgazi'de 9.2 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Kayseri Gayrimenkul Satış İcra Dairesi, Kayseri Melikgazi'de yer alan gayrimenkulü 9 milyon 197 bin 50 TL bedelle satışa çıkardı.Kayseri Gayrimenkul Satış İcra Dairesi, Kayseri Melikgazi'de yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 9 milyon 197 bin 50 TL olarak belirlendi.
 

T.C. KAYSERİ GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2020/5 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kayseri İl, Melikgazi İlçe, 5259 Ada, 1 Parsel, ANBAR Mahalle/Köy, Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Anbar Mah. 5259 Ada No, 1 Parselde kain 1627,61m ² yüzölçümlü'' Arsa'' nitelikli Ana taşınmaz ve üzerindeki muhdesatın tam hissesi satılacaktır. satış konusu ana taşınmazın bulunduğu yer Kayseri kent merkezi olarak kabul edilen Cumhuriyet Meydanının Kuş uçusu 10,5 km batısında Melikgazi İlçesi Anbar Mah. sınırları içerisinde ve bölgenin ana arterlerinden olan 14. Caddenin 400 metre batısında genellikle fabrika/atölye tarzı imalathanelerin ve depolama alanlarının bulunduğu sanayi alanında kalmaktadır. Taşınmaz 1. Organize Sanayi Bölgesi, Ağaç işleri Serbest Bölge gibi sanayi alanlarına yakın konumdadır. Taşınmazın yakın çevresinde yer yer boş araziler bulunmaktadır Taşınmazın bulunduğu alandaki kentsel ve ticari hareketlilik üst seviyededir. Taşınmazın 400 m doğusunda Anbar Mezarlığı 900 m güneyinde Kayseray geceleme İstasyonu yer almaktadır. Taşınmazın yakın çevresinde temel ihtiyaçların karşılanacağı AVM market vb ticaret alanları ile cami park, vb alan kullanımlarının bulunduğu, elektrik su, doğalgaz, kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel hizmetlerden yararlanan bir bölgede yer aldığı belirlenmiştir. satışa konu taşınmaz üzerinde Kadoil markası ile faaliyette bulunan akaryakıt istasyonu yer almaktadır. Akaryakıt istasyonunda idari bina, market, lavabo, -wc depo/ mescit, yakıt depoları pompa istasyonları ve kanopi bölümü, totem/ tabela birimleri bulunmakta olup saha tesviyesinin yapılmış olduğu görülmüştür. Ana taşınmaz üzerindeki yapıların nitelikleri : ana taşınmaz üzerinde ayrık nizamda inşa edilmiş zemin +1 kattan oluşan idari bina ve çelik kanopisi, idare binası ile kanopi arasında sundurma , akaryakıt ikmali için kullanılan pompa üniteleri çardak bölümü ve depo bölümleri yer almaktadır. idare binası betonarme karkas tarzında yapılmış ve 3A yapı sınıfında olup 2 katlıdır. yapının zemin oturumu 120m² ve toplam inşaat alanı 240m² dir.Yapı kalorifer ile ısıtılmaktadır. Yapının 3 cephesinde alüminyum kompozit cephe giydirme yapılmış diğer ( arka)cephede silikon dış cephe boyası uygulanmıştır. Zemin katta Personel odası, personel mutfağı lavabo- wc ve market bölümleri bulunmaktadır. Üst kata arka ( batı) cepheden merpenle çıkılmakta olup bu katta üç oda sekreterya lavabo-wc mutfak bölümleri yer almaktadır. taşınmazın orta kısmında yaklaşık 280 metrekarelik alanı örten tahminen 3-4 yıllık çelik konstrüksiyon cephe kaplaması yapılmış , aydınlatma tesisatı bulunan alt saçak yüksekliği yaklaşık 5,50 metre , üst saçak yüksekliği yaklaşık 6,50 metre olan kanopi bulunmaktadır. Kanopinin yüzey kaplamasında renkli alüminyum levhaları ile dağıtım şirketi olan Kadoil firmasının adı yazılıdır. Taşınmaz üzerinde idare binası ile kanopi arasında takriben 50 m² lik alanın üzerini örten tahminen bir yıllık, çelik konstrüksiyondan mamul sundurma yapılmıştır. sundurma yüksekliği yaklaşık 8,50 metredir. Taşınmazın güney kısmında çardak olarak kullanılan bir bölüm ve bu alandayaklaşık 15 m² büyüklüğünde bir depo/ mescid benzeri yapı bulunmaktadır. Kazanılmış haklar: Akaryakıt ve LPG ruhsatları ( GSM) , Yol Geçiş İzin Belgeleri, İş yeri Açma ve Çalışma Belgesi, İmar Planı , EPDK Akaryakıt ve LPG Bayilik lisansı, İşletme Belgesi , TSE hizmet Yeterlilik Belgesi vs. Tesisin sahası tamamen tesviye edilmiş zemine alt yapı malzemesi verilerek sıkıştırılmış, üzerine vakumlu saha betonu kaplanarak tesviye edilmiştir. Taşınmazın çevre aydınlatması ve güvenlik amaçlı kamera sistemi v ediğer otomasyon sistemleri bulunmaktadır.

Kayseri Melikgazi de 9.2 milyon TL ye icradan satılık gayrimenkul!

Adresi : Anbar Mah. Delikan Sok. No: 15 Melikgazi / KAYSERİ Yüzölçümü: 1.627,61 m² İmar Durumu : E=0,50 Yençok=7,50yapılaşmakoşulluakaryakıtve servis istasyonu olarak planlıdır. Kıymeti : 9.197.050,00 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : ipotek şerhi/ Tapu kaydındaki gibidir/ Dosyasında 1. Satış Günü : 31/08/2021 günü 10:30 - 10:35 arası 2. Satış Günü : 27/09/2021 günü 10:30 - 10:35 arası Satış Yeri : Kayseri Bölge Adliye Mahkeme Binası Zemin Kat İcra Daireleri Satış Odası-1 - Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı No:8 MERKEZ / KAYSERİ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi "İ.İ.K.9.MADDE: İcra ve İflas dairelerine yapılacak her türlü nakdi ödeme, Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülecek bankalarda icra ve iflas dairesi adına açılan hesaba yapılır, hükmü gereğince NAKİT TEMİNATIN BANKA HESABINA YATIRILMASI GEREKTİĞİNDEN, hesaplanan teminat tutarının ihale saatinden önce Vakıflar Bankası TR**********************17 İBAN nolu hesaba, dosya numarası ve ihale katılımcısının adı-soyadı ve T.C. kimlik numarası yazılarak yatırılması ve dekonttan bir suretin ibraz edilmesi" veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Nakit teminat ile satışa iştirak edilemeyecektir. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/5 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/06/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.