Kayseri'de 1 milyon 590 bin TL'ye satılık arsa!

Kayseri'de 1 milyon 590 bin TL'ye satılık arsa!

Kayseri 3. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu, Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Tacettin Veli Mahallesi, 336 pafta, 5210 ada, 3 parselde yer alan 1.242 metrekare arsa vasıflı taşınmazı satışa sunuyorKayseri 3. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından verilen ilan şu şekilde;

T.C. KAYSERİ 3.(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN ACIK ARTIRMA İLANI
 
Tapu Kaydı: KAYSERİ ili, MELİKGAZİ ilçesi, TACETTİN VELİ mahallesi 336 pafta, 5210 ada, 3 parsel, 1242,85 m2, Arsa

Özellikleri: Taşınmaz Tacettin Veli mah. olup Tacettin Veli Bulvarının Batısında kalmaktadır. Çevresinde İstikbal kız yurdu ile biraz uzağında Nuri Has İlk.Öğ.Okulu bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde yapı bulunmayıp bos arsa olarak durmaktadır.
Çevresinde yapımı devam eden inşaatlar vardır.

İmar Durumu: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (cinde olup imar planında 1 katlı ve 5 katlı ticaret nitelikli konut alanında kalmakta olduğu belirtilmiştir.

Satış Saati: 11:25-11:30-Arası
Muhammen Bedel: 1.590.848,00 ti

Satış Şartları:

1- Satış 03/11/2011 günü yukarıda belirtilen saatler arasında KAYSERİ 3.SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU adresinde acık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 60'ını ve rüchanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 14/11/2011 günü aynı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüchanlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcıya istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. 1/2 Tapu alım harcı, damga vergisi ile K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on bes gün içinde memurluğumuza bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra İflas Kanununun I33.üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve yüzde 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hic bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede acık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları gerekmektedir.

İs bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

İlanı görmek için tıklayınız


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com