26 / 09 / 2022

Kayseri'de 1 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Kayseri'de 1 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

T.C. Kayseri 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu, Kayseri ili Melikgazi ilçesi Cafer Bey mahallesinde bulunan arsayı 1 milyon 64 bin TL'den satışa çıkardı. İlk satış 19 Aralık 2011 Pazartesi günü 10:00-10:05 saatleri arasında yapılacakVerilen ilan şöyle;

T.C. KAYSERİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2011/19 Satış

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Tapu Kaydı: Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Cafer Bey mahallesi 469 pafta, 6114 ada, 1 parsel de kayıtlı 1.638,23 m2 alana sahip Arazi (arsa niteliğinde) Özellikleri: Bu taşınmaz Kayseri ilinin Caferbey mahallesi Kartal bulvarının kuzeyinde olup çevresinde bulunan eski evler yıkılmakta ve taşınmazın üzerindede yapı bulunmamaktadır. Her türlü kamu ve belediye hizmetlerinden yararlanmak ve il merkezine yalan mesafededir.

imar Durumu: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde olup imar planında 8 katlı ticari nitelikli konut alanı içerisinde kalmaktadır.

Satış Saati: 10:00-10:05 - Arası - Muhammen Bedel: 1.064.000,00 TL

Satış Şartları: 1-Satış 19/12/2011 günü yukarıda belirtilen saatler arasında Kayseri Adliyesi Ek-3 binası 5. Kat 2. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonu adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır.

Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 29/12/2011 günü aynı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır . Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcıya istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile KD.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarım dayanağı belgeler ile on beş gün içinde memurluğumuza bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve yüzde 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık'olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları gerekmektedir.

7- Taşınmazın tapu kaydında çeşitli miktarlarda haciz ve ipotek mevcut olup, alıcıya intikal etmeyecektir. İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

(*)ilgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

(İİKm.126)

B: 70105

İlan için tıklayın!


 
Geri Dön