05 / 07 / 2022

Kayseri'de 10.3 milyon TL'ye satılık arsa!

Kayseri'de 10.3 milyon TL'ye satılık arsa!

Kayseri Satış Memurluğu, Kayseri Melikgazi'de yer alan arsayı 10 milyon 275 bin 108 TL bedelle satışa çıkardı.Kayseri Satış Memurluğu, Kayseri Melikgazi'de yer alan arsayı satışa çıkardı. Arsanın satış bedeli 10 milyon 275 bin 108 TL olarak belirlendi.

T.C.
K A Y S E R İ
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2019/50 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN:
Özellikleri : KAYSERİ İli, Melikgazi ilçesi, Gesi Mahallesi, 292 Ada, 1 Parsel sayılı, tapuda arsa olarak kayıtlı, 8.562,59 m2 alanlı taşınmaz
İmar Durumu : Satışa konu taşınmazın, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında emsal 2.00 yoğunluklu konut alanında kalmakta olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti : 10.275.108,00-TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki gibidir.
Özellikleri : Dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre "Satış konusu taşınmaz, Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Gesi Fatih Mahallesi, Dinçer Sokak ile Hanedan Sokağın kesiştiği köşe başında bir konumda bulunmaktadır. Satışa konu taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamakta olup boş arsa niteliğindedir." denilmektedir.
1. Satış Günü : 17/09/2021 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 15/10/2021 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : KAYSERİ ADLİYESİ, KAYSERİ 1. SULH HUKUK MAH.DURUŞMA SALONU

Kayseri de 10.3 milyon TL ye satılık arsa!

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/50 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/07/2021

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.