27 / 05 / 2022

Kayseri'de kat karşılığı kaykay pisti işi ve dükkan!

Kayseri'de kat karşılığı kaykay pisti işi ve dükkan!

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; mülkiyetindeki Mimarsinan Parkı Mevkii'ndeki kapalı teklif usulü ihale ile kat karşılığı ve 3 adet dükkanın 10 yıllığına kiraya verilmesi karşılığında kaykay pisti yaptıracak.Kayseri Büyükşehir Belediyesi; mülkiyetindeki Mimarsinan Parkı Mevkii'ndeki kapalı teklif usulü ihale ile kat karşılığı ve 3 adet dükkanın 10 yıllığına kiraya verilmesi karşılığında, bodrumda 2 katlı otopark ve zeminde 4 adet dükkan ile kaykay pisti yaptırılacak.


Toplam bedeli 9 milyon 145 bin TL olarak belirlenen işin ihalesi; 15 Ekim 2014 Çarşamba günü saat 14.00'da Belediyemiz Encümen Salonu'nda yapılacak.İHALE İLANI:


OTOPARK,DÜKKAN,PİST YAPIMI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI - Evrak No: 789


İLAN


KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Mülkiyeti Belediyemize ait Mimarsinan Parkı Mevkiindeki arsa üzerine 2886 Sayılı D.İ.Kanunun 37. Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ihale ile kat karşılığı ve 3 adet dükkanın 10 yıllığına kiraya verilmesi karşılığında, bodrumda 2 katlı otopark ve zeminde 4 adet dükkan ile kaykay pisti yaptırılacaktır


1- İhale 15/10/2014 Çarşamba günü saat 14.00'da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.


2- İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur :


a) Kayıtlı olunan vergi dairesi adı ve vergi kimlik numarası beyanı,


b) Temsile yetkili olanların bu yetkilerini gösterir imza sirküleri,


c) 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu


d) Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır)


e) Şartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.


f) 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.


3- Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Yapı Kontrol Daire Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğümden temin edilebilir.


4- Son müracaat tarihi 15/09/2014 Çarşamba günü saat 11.00'e kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı'nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.


Keyfiyet ilanen duyurulur.


KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI


CİNSİ_Muhammen Bedeli_Geçici Teminat_:


KAT KARŞILIĞI VE ÜÇ ADET DÜKKANIN 10 YILLIĞINA


KİRAYA VERİLMESİ KARŞILIĞINDA .BODRUMDA 2 KATLI 9.145.000.00 TL 274.350.00 TL


OTOPARK VE ZEMİNDE 4 ADET DÜKKAN İLE KAYKAY PİSTİ YAPILMASI


İhale ilanı için tıklayın