Kemer'de 7.4 milyon TL'ye icradan satılık tarla!

Kemer'de 7.4 milyon TL'ye icradan satılık tarla!

Kemer İcra Dairesi Müdürlüğü, Antalya İli, Kemer İlçesi, Beldibi Mahallesi, 936 Parsel sayılı 12 bin 587 metrekare yüzölçümlü tarlayı 7 milyon 426 bin 330 TL'ye satıyor...


Kemer İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından Antalya İli, Kemer İlçesi, Beldibi Mahallesi, 936 Parsel sayılı 12 bin 587 metrekare yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmaz 7 milyon 426 bin 330 TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 4 Eylül 2019 tarihinde saat 11:30'da yapılacak.

İlan metni:
T.C. KEMER İCRA DAİRESİ
2018/644 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Antalya İli, Kemer İlçesi, Beldibi Mahallesi, 936 Parsel sayılı 12.587,00 m2 yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmazın tapu kaydında ipotek ve haciz şerhleri mevcut olup, taşınmaz yer ve konum olarak uzun diktörtgen şeklinde üst kısmı Antalya-Kumluca karayoluna cephe alt kısmı ile Başkomutan Atatürk Caddesine cephelidir.Parselin her iki tarafından yol geçmekte olup,parsel kıyı bandına göre 2 bantta yer almaktadır.Parselin güney tarafında bir kısım evler,kuzey tarafında boş araziler,batı tarafında Kumluca-Kemer-Antalya Karayolu,doğu tarafında Atatürk Caddesi ve yıldızlı konaklama tesisleri ve deniz plaj bulunduğu,denize ve plaja yaklaşık 250 m. mesafede yer almaktadır.Parsel yerleşim alanlarına ve konaklama tesislerine çok yakın olup,aynı zamanda parselin yakınlarında çok sayıda konut,pansiyon,yıldızlı konaklama tesisleri,alışveriş alanları,park ve diğer sosyal alanlar bulunmaktadır,Parsel altyapı ve belediye hizmetlerinden yararlanır vaziyette olup,ulaşımı kolay bir mevkidedir.Parselin hali hazırda bir kısmı tarım için yeni sürülmüş bir kısmı ise atıl bakımsız şekilde durmaktadır.Parsel üzerinde hali hazırda gelir getirici veya artırıcı herhangi bir zirai muhdesat bulunmamaktadır.Her ne kadar parsel tarla vasfında olsa da konum ve çevresel gelişmişlik açısından tarımdan ziyade turizme ve konaklamaya hizmet verir vasıf ve konuma bürünmüştür.Taşınmazın bulunduğu Beldibi Mahallesi doğası,denizi,yeşili ve sakinliği ile dünyaca tercih edilen bir turizm bölgesi olup,konum itibariyle Toros-Oliympos Bey Dağlarının eteklerindedir.Adresi : Antalya-Kumluca Karayoluna Ve Başkomutan Atatürk Caddesine Cepheli Kemer / ANTALYA
Yüzölçümü : 12.587,00 m2
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Kültür Turizm ve Çevre Şehircilik Bakanlıklarına gönderilmiş olup, plan çalışma süreci devam etmektedir. Parsele ait inşaat ruhsat dosyası bulunmamaktadır.
Kıymeti : 7.426.330,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tap kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 04/09/2019 günü 11:30 - 11:35 arası 2. Satış Günü : 02/10/2019 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri : Merkez Mah. Yalı Cad. Kemer Belediye İçi Kültür Salonu Kemer/ANTALYA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/644 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/07/2019