Kentsel dönüşüm alanlarında yer alan Hazine arazilerinin akıbeti TBMM'de!

Kentsel dönüşüm alanlarında yer alan Hazine arazilerinin akıbeti TBMM'de!


Kentsel dönüşüm alanları içerisinde yer alan Hazine'ye ait araziler meclis gündemine taşındı. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, konuya ilişkin soru önergesi verdi. 


CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, kentsel dönüşüm alanları içerisinde yer alan Hazine'ye ait arazilere ilişkin soru önergesi verdi. Çetin Arık, sorularının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlanmasını talep etti. Arık, "Aşağıdaki sorularımın T.C. evre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim" diye konuştu. 

Kentsel dönüşüm alanlarında yer alan Hazine arazilerinin akıbeti TBMM

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın soruları:

1- 5393 Sayılı Yasanın 73. Maddesi ne göre yapılan/ yapılacak olan Kentsel Dönüşüm Sahası içerisinde var olan, Hazineye ait gayrimenkuller, harca esas değer üzerinden Belediye adına tescil edilmektedir. Akabinde Kentsel Dönüşüm Sahasında yapılan İmar Plan Tadilatları ile Belediyeler adına İmar Parselleri Üretilmektedir. Söz konusu bu parsellerin (Konut Ticaret, Özel Okul, Özel Sosyal Tesis vb.) üçüncü Şahıslara İhale yolu ile satışı mümkün müdür? 

2- 1. Madde de zikredilen gayrimenkullerin satışı mümkün ise buradan elde edilecek gelir, sadece Kentsel Dönüşüm Alanı için mi kullanılacaktır. Ya da bu gelir başka harcama kalemlerinde de kullanılabilinir mi? 

3- 5393 sayılı kanunun 73 maddesinin 9. Fıkrasında, “Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında yapılacak alt yapı ve rekreasyon harcamaları, proje ortak gideri sayılır. Belediyelere ait inşaatların proje ortak giderleri belediyeler tarafından karşılanır. Kendilerine ayrı ada veya parsel tahsis edilen gayrimenkul sahipleri ile kamulaştırma dışı kalan gayrimenkul sahipleri, sahip oldukları inşaatın toplam metrekaresi oranında proje ortak giderlerine katılmak zorundadır. Proje ortak gideri ödenmeden inşaat ruhsatı, yapılan binalara yapı kullanma izni verilemez; su, doğalgaz ve elektrik bağlanamaz." denilmektedir. Bahsi geçen kanun ile ilgili olarak, söz konusu ihale edilmek sureti ile satışı yapılan ve üçüncü şahısların mülkiyetine geçen ve fiili olarak Kentsel Dönüşüm alanı içerisinde bulunan parsellerle ilgili, şayet İhale Şartnamesinde Özel bir Hüküm konulmamışsa, yukarıda zikredilen ,"Proje Ortak Gideri” tahsilatı Belediyelerce yapılacak mıdır? 

4- Söz konusu Kentsel Dönüşüm alanlarında, Belediyece satılan Parsellerin Ruhsat ve Yapı Kullanma İzin belgeleri ile su, doğalgaz ve elektrik abonelikleri ile ilgili olarak, Kanun Metninde geçen husus, şayet İhale Şartnamesinde Özel bir Hüküm konulmamışsa (Proje ortak gideri ödenmeden inşaat ruhsatı, yapılan binalara yapı kullanma izni verilemez; su, doğalgaz ve elektrik bağlanamaz.) hükmü bu parsellere de uygulanacak mıdır? 

Pınar Demircan/Emlakkulisi.com