Kentsel dönüşüm belediyelerin işi mi?

Kentsel dönüşüm belediyelerin işi mi?

Adana'nın her tür sosyal kültürel ve ekonomik olaylannda elini her zaman tasın altına koyan İşadamı Savun Azmaz KENTSEL DÖNÜŞÜM le alakalı olarak önemli çarpıcı açıklamalarda bulundu.


Sayım Azmaz "Adana artık talihinin Makûs olduğu iddiasını yok etmek zorundadır. Bunun günümüzdeki en önemli şansı olarak Kentsel dönüşüm olduğunu " vurgulayarak yapılması gerekenleri bÜgi birikim ve tecrübelerini içinde hep ışık olan  Adana  sevdasına endeksleyip olmazsa olmazlara değindi. 

l Yaşamının önemli bir bölümünü Adana sevdasına t vakfetmiş olan ıs adamı Savım Azmaz; siyasette uzun yıllar yönetiri l lik yapmış. Belediye Meclis görevlerinde bulunmuş. MHP nin hep üst düze' konumlannda yöneticilik yapmış. Son yıllarda yapımı yılan hikayesine dönen Ramazanoglu Camii inşaatında önemli maddi ve manevi katkılar koymuş olan Adana (arkasının önemli müteşebbislerinden biri olarak Adana için şans olan Kentsel dönüşüm konusunda da kayıtsız kalmayarak önemli tespitlere dikkat çekti. 


KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ kazanca DÖNÜŞTÜRÜR! 


ÜLKEMİZDE KENTSEL DÖNÜŞÜM 


Avrupa ve Amerika da uygulama sahalan üzerinde geliştirilen pek çok müdahale biçiminden farklı olarak; Türkiye'de kentsel dönüşüm deyince akıllara gecekondu bölgelerinin dönüşümü geldiğini belirten Sayım Azmaz "Kentlerin farklı sorunlarına karşı genellikle aynı çözümler uygulanıyor. Dönüşüm çalışmalan fiziksel mekânın dönüşümüne indirgenirken yerleşime ilişkin ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlar genellikle dikkate alınmıyor. 

Son villanda ülkemizde kentsel dönüşüm ihtiyacı çok artmıştır. Kentlerimiz 1950'lerden 2000'lere kadar sağlıksız plansız kentleşme alabildiğine devam etmiştir. Sağlıksız üst üste binalar, keşmekeş trafik, yeşil alanı olmayan mutsuz bir yaşamın kentleri oluşmuştur. Aslında. kentleşmenin 2.evresi de 1999 depremi aklımızı başımıza bir nebze getirmiştir. Bu binalann çoğunun yıkılıp yeniden yapılması sık sık gündeme gelmektedir. İşte bu da kentleşmenin 3.evresi olarak tanımlanıyor. 

Bu evreyi modem şehir yaşamına uygun nitelikli yapılaşmanın ve kentsel yaşamın oluşması hedeflenerek iyi değerlendirmelidir. Adana'da yapılacak yeni binalann. 

milli kültür ve çağdaş mimarinin bir araya gelmesiyle oluşturulması gerektiğini söyledi. 

Sayım Azmaz "Belediyeler plan yapar, şehir kurmaz' dedi. 

TOJd'nin yaptığı işlerde birinci derece ihale yapmasına karşın, müteahhitlerin yüklenicileri. taşeronlar ve 3. taşeronlann ortaya çıktığını belirten Sayım Azmaz. "Bu şekilde her kategoride fiyat yükseliyor. Yüklenici firma, taşeron ve 3. taşeronun her birinde kar marjı oluşuyor. Böylece fiyat artıyor. Ancak Kentsel dönüşüm projesini yerel firmanın yapması demek, bu işin direk imalataya verilmesi demek oluyor. İş direk imalatçıya verildiği için ara yükleniciler akıyor ve maliyet aşağıya çekilebiliyor. TOKİ'nin bu işi yapması illaki maliyeti arttırıyor. Bu projelerde Adanalı firmalar tercih edildiğinde maliyet aşağı çekiliyor" dedi. Sayım Azmaz Kentsel Dönüşüm hakkında sözlerini "Adana'nın bu gelişmelerle birlikte Turizminde önemli bir ivme kazanarak Adana nın cehresinin mutlak değişeceğini kentteki sorunlu alanların sağlıklı ve yaşanabilir hale getirilmesi için yenileme, canlandırma ve sa ghklaştmlması gerektiğini "söyledi. 


Adana Çukurova