11 / 08 / 2022

Kentsel dönüşüm için 400 milyar dolar harcanacak!

Kentsel dönüşüm için 400 milyar dolar harcanacak!

Bakanlar Kuruluna sunulan kanun taslağı, kentsel dönüşümün 400 milyar dolarlık fatura çıkaracağını ortaya koydu. Kentsel dönüşüme en önemli kaynak olarak da 2B arazileri gösterildiVan depreminden sonra gündeme gelen kentsel dönüşümle ilgili kanun taslağı Bakanlar Kuruluna sunulurken, 400 milyar dolarlık kaynağın önemli bir bölümünün 2B arazilerinin satışından karşılanması konusunda uzlaşmaya varıldı.

30 hukukçu hazırladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 30a yakın hukukçunun görüşüne başvurarak hazırladığı taslak şu hükümleri getiriyor:
Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra tahliye ve yıkım işlemlerinde anlaşma yoluna gidilecek. Mutabakat sağlanamayan taşınmazlar kamulaştırılacak. Yıkımın ardından mesken sahibine kira yardımı yapılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tasarrufunda afete hazırlık hesabı açılacak. Riskli yapılara elektrik ve su verilmeyecek.
Genel bütçenin yanı sıra il özel idarelerine ayrılan pay, imar para cezası, orman vasfını kaybetmiş 2B arazilerinden elde edilecek gelir ve trafik cezalarının yüzde 1i bu hesaba aktarılacak.

Afete Hazırlık Hesabı açılacak

Kanun taslağı kapsamında yapılacak işlem, sözleşme ve uygulamalar her türlü vergi, resim, harç ve ücretlerden muaf olacak. Afete Hazırlık Hesabındaki gelirler devlet malı olacak ve haczedilemeyecek.

Afet riski altındaki alanlardaki Hazineye ait taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tahsis edilecek, TOKİye devredilecek.
Tahsis ve devir tarihinden itibaren 5 yıl içinde amacına uygun olarak kullanılmayan gayrimenkuller, bedelsiz olarak Hazine adına tescil edilecek.

Risk altında bulunan kişi ve kurumlara ait taşınmazlar konusunda tahliye ve yıkımda anlaşma yolu tercih edilecek.
Bakanlık anlaşma çerçevesinde geçici tahsis ve kira yardımı yapmaya yetkili olacak.

Risk haritası çıkarılacak

Bakanlık, Türkiyenin yapı risk haritasını çıkaracak. Riskli yapılar tapuya bildirilecek. Bu taşınmazlar üzerinde her türlü yapılaşma, kullanım ve işletme konularında geçici kısıtlamalar uygulayabilecek. İlk adım İstanbul ve  Ankara  gibi büyük şehirlerden başlayacak.

Öncelik çürük yapılarda olacak

Yıkıma çürük ve ilk önce yıkılması gereken binalardan başlayacaklarını vurgulayan Bayraktar, Yıkılması gereken binayı sahiplerine bu binayı artık yık diyeceğiz. Ona bir süre vereceğiz. İkinci ikazdan sonra 30 gün içerisinde yıkmaya başlamaz ise bunu biz yıkacağız. Mahkeme yolu açık, bedele ilişkin dava açılabilecek dedi.
Hürriyet/Erdinç ÇELİKKAN