Kentsel dönüşüm kiracı taşınma yardımı 2015!

Kentsel dönüşüm kiracı taşınma yardımı 2015!

Kentsel dönüşüm sürecinde anlaşma ile tahliye edilen kiracılara devlet bir takım finansal destek sağlıyor. İşte, kentsel dönüşüm kiracı taşınma yardımı 2015!


Kentsel dönüşüm kiracı taşınma yardımı 2015!

Bakanlık, kentsel dönüşümden faydalanan ve bağımsız bölümünü tahliye eden kişilere bazı finansal destekler sağlıyor. 6306 sayılı kanun esaslarına göre anlaşma ile tahliye edilen kiracılarında bu yardımlardan faydalanma hakkı bulunuyor. 


Anlaşma ile tahliye edilen veya yıktırılan binaların, malikleri ve kiracıları  sınırlı ayni hak sahibi olarak bu binaları kullananlar Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında yapılan yardım ve desteklerden faydalanabiliyor.


Kanunda belirtilen yardım ve desteklerden faydalanabilmenin şartı riskli binanın anlaşma ile tahliye edilmesi olarak karşımıza çıkıyor.


Kiracılara taşınma masrafları dikkate alınarak bir defaya mahsus olmak üzere kira yardımı yapılabiliyor. Kiracıların konut satın almak istemeleri halinde Bakanlık ile protokol imzalayan bankalardan alınacak kredilere faiz desteği verilebiliyor. 


6306 sayılı kanun uygulama yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kiracılara, defaten 1470 TL taşınma yardımı yapılabiliyor. 


Kiracı taşınma yardımı için gerekli belgeler...

1.      Ek-2 Başvuru Formu (Kurumda Verilecek) 

2.      Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi 

3.      Riskli binada oturduğunu gösterir; Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği Aslı (Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ıslak imzalı olmalı) veya son 3 aya ait elektrik, su, doğalgaz faturalarından birinin aslı (son 3 aya ait fatura; kiracının adına kayıtlı, açık adres ve bağımsız bölüm numarasını gösterir olmalı) 

4.      Yeni Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği Aslı (Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ıslak imzalı olmalı) 

5.      Riskli Yapı Belirtme Yazısının Fotokopisi 

6.      Kamu Bankalarına Ait Hesap Numarası, (IBAN) Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Mümkün olması halinde Ziraat Bankası ve Halkbankası, vadesiz hesap) 


Kentsel dönüşümde kiracının tahliyesi!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com