04 / 07 / 2022

Kentsel dönüşümde imar hakkı transferi!

Kentsel dönüşümde imar hakkı transferi!

İmar hakkı transferi, vatandaşların dere yatağı veya fay hattı gibi yapılaşmaya izin verilmeyen yerdeki imar hakkını yapılaşma izni olan bir alana taşıyabilme hakkına deniyor. Peki, kentsel dönüşümde imar hakkı transferi nasıl olur?Kentsel dönüşümde imar hakkı transferi!

Vatandaşların dere yatağı veya fay hattı gibi yapılaşmaya izin verilmeyen yerdeki imar hakkını yapılaşma izni olan bir alana taşıyabilme hakkı "imar hakkı transferi" olarak tanımlanıyor.


İmar hakkı transferi ile; yapılaşmaya izin verilmeyecek yerlerde konutu bulunan vatandaşlara imar hakkını başka bir alana transfer edebilme hakkı veriliyor. Bu hakkı kullanmak isteyen kimseler, belediyeye müracaat edebiliyor.


Başvuru için gerekli belgeler yönetim tarafından belirleniyor. Gönderen bölge kapsamındaki imar haklarını transfer etmek isteyen parsel sahibi tarafından sağlanan başvuru formunu doldurarak, kurula onaylatmak üzere başvurur. Başvurunun aşağıdaki belgeleri içermesi gerekmektedir.


- Tapu belgesi

– Hangi değerin neden korunması gerektiğinin açıklaması

– Mülkün bulunduğu arazinin mevcut kullanımını, büyüklüğünü, çevredeki kullanımları, 

sokakları, su kaynaklarını plan/harita

– Öneri yoğunluğu ve kullanımı gösterir belge 

– Mülk üzerinde mevcutta izin verilen yapılaşma hakkını gösterir belge

– İmar hakkı transferi sonrası arazinin mülkiyetinin özel mülkiyette mi kalmasının yoksa 

kamu mülküne mi geçmesinin amaçlandığını açıklayan bir yazı

– Koruma, restorasyon vs. planları

– İmar hakları hesaplamaları içeren doküman

– Başvuru ücreti


Mülk sahibi belediyelerin planlama birimine başvuru yapar. Değerlendirme, planlama biriminin yanısıra bazı uygulamalarda mülk sahipleri, yatırımcı ve sivil örgütler tarafından oluşturulan Halk Komiteleri ile birlikte değerlendirilir.


Kentsel dönüşümde imar hakkı transferi nedir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışmalarına göre; "Koruma alanlarında ya da afet riski taşıyan alanlarda kısıtlanan gelişme potansiyeli, imar hakkı transferi aracılığıyla neredeyse hiç kamu kaynağı kullanılmadan gelişme potansiyeline sahip alanlara transfer edilebilecek ve yatırımcılar da bu bölgedeki imar haklarını satın alarak gelişmekte olan bölgelerde yatırım yapma potansiyelini arttırabilecek."


İmar hakkı transferi nedir?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com