Kentsel dönüşümde tamamlanma oranına bakılacak!

Kentsel dönüşümde tamamlanma oranına bakılacak! Kentsel dönüşümde tamamlanma oranına bakılacak!

Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Özelmacıklı, 6306 sayılı kanunun yasasının uygulama yönetmeliğinde değişiklikler yapılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.Emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, 6306 sayılı kanunun yasasının uygulama yönetmeliğinde değişiklikler
yapılması hakkında konuştu. Özelmacıklı, “Düzenleme ile müteahhidin yapı ruhsatı almadan önce maliyet bedelinin yüzde10’u kadar teminatı İdareye vermesi mecbur hale getirildi. Gene müteahhitlerin payına düşen bağımsız birimlerin satışı artık inşaatın ilerleme seviyesine göre ve İdarenin iznine göre yapılabilecek” açıklamasında bulundu.

6306 sayılı kanunun yasasının uygulama yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı. 19 Ekim Cumartesi günü Resmi
Gazete’de yayınlanan yönetmelikte yapılan değişiklik hakkında açıklamalar yapan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Düzenleme ile müteahhidin yapı ruhsatı almadan önce maliyet bedelinin yüzde10’u kadar teminatı İdareye vermesi mecbur hale getirildi. Gene müteahhitlerin payına düşen bağımsız birimlerin satışı artık inşaatın ilerleme seviyesine göre ve İdarenin iznine göre yapılabilecek. Tamamlanma oranın yüzde 10’u altındaki oranda müteahhit payına düşen bağımsız birimlerin satışının yapılabilecek. Eğer müteahhit idareden inşaatın tamamlandığına dair yazı alırsa,  veya yapı kullanma izin belgesi sunarsa payına düşen bağımsız birimlerin tamamını satabilecek” ifadelerini kullandı.

Fesh Hakkı Kullanılabilecek 

Düzenlemede hak sahiplerinin müteahhitle imzaladığı sözleşmeyi de fesh edebilecekleri şartların belirlendiğini söyleyen Özelmacıklı “Bütün malikler ile anlaşma sağlanması ve yapım işine engel hukuki bir gerekçe olmadan bir yıl içinde yapım işine başlanmaz ise veya yapım işi belirli bir seviyede durdurulmuş ve en az altı aydır projenin bitirilmesini gerektirecek seviyede inşai faaliyete devam edilmiyorsa fesh hakkı kullanılabilecek. Fesih sonrasında, başvuru yapılırsa taşınmazların tapu kaydına şerh edilmiş olan gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri ilgili tapu müdürlüğünce terkin edilece, hatta müteahhit tarafından hak sahiplerine yapılan kira yardımı ödemeleri de hak sahiplerinden geri talep edilemeyecek” dedi.

Mağdurlar İçin Beklenen Düzenleme

Satışların önceki aylarda düşmesiyle, maliyetlerin artışı nedeni ile birçok kentsel dönüşüm alanında bina yıkımların yapılıp inşaatların başlatılmadığını, kira yardımlarının da süresinin çoktan dolduğunu söyleyen Altın Emlak Genel Müdürü, şu açıklamalarda bulundu: “Düzenleme ile mağduriyetlerinin önüne geçilebilecek. Bakanlık, idare veya  TOKİ  dışındaki gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerince gerçekleşen uygulamalar bu düzenlemeye tabi olacak. Artık ruhsat veren İdare tüm bu süreçte işin takipçisi olacak. Ancak bütün aktif maliklerin muvafakati halinde idareden izin yazısı aranmayacak ve müteahhit payına düşen bağımsız birimler için tamamlanma oranında üstünde bir oranda satışı talep edebilecek.”

Yıkılan Bina Sayısı 488 Bin

Özelmacıklı “Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bina sayısı 488 bin 303 oldu. Riskli yapı tespiti yapılan bağımsız birim sayısı ise 612 bin 569. Belediyeler imar kanununa aykırı olarak inşaa edilmiş olan ve kaçak katları olan yapılara öncelik vermeli. Kentsel dönüşüm finans çözümleri ile birlikte banka ve sigorta kontrolleri ile sürdürülmeli” şeklinde konuştu.

Kentsel dönüşümde vatandaş odaklı yeni düzenleme!