Kentsel dönüşüme nasıl başvurulur?

Kentsel dönüşüme nasıl başvurulur? Kentsel dönüşüme nasıl başvurulur?

Kentsel dönüşüm kapsamında göre vatandaşlar yapılarını, Bakanlığa, belediyelere, il özel idarelerine, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerine, büyükşehir ilçe belediyelerine veya Bakanlıkça lisanslandırılacak, kurum ve kuruluşlara tespit ettirebilirler.

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Kentsel dönüşüme nasıl başvurulur?

Kentsel dönüşüm kapsamında göre vatandaşlar yapılarını, Bakanlığa, belediyelere, il özel idarelerine, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerine, büyükşehir ilçe belediyelerine veya Bakanlıkça lisanslandırılacak, kurum ve kuruluşlara tespit ettirebilirler. 


Bu aşamada herhangi bir çoğunluk aranmıyor. Kentsel dönüşüm ile bilindiği üzere, riskli alanlarda bulunan riskli yapıların tespit edilmesi sonucunda bu yapıların yıkılıp, yerine yenisinin yapılması söz konusu oluyor.  


Siz de binanızın "riskli yapı" niteliği taşıdığını düşünüyorsanız, bir dilekçe ile başvuruda bulunarak  riskli bina raporu alabilirsiniz.


Kentsel dönüşüm projesinde gerekli olan riskli bina raporu almak için ise aşağıda örneği bulunan kentsel dönüşüm başvuru dilekçesi ni doldurarak, lisanslı mimarlık firmalarına başvuruda bulunabilirsiniz.


Kentsel dönüşüm başvurusu dilekçe örneği:

 

 …./…../201. 


.................................... Şirketi'ne

 

…………….. ili, …………….. İlçesi, …………… Mah., ……………..  Cad., …………… Sok. , …………….. Apt., No:…….. tapuda ……….Pafta,  ……….. Ada, …………. Parsel sayılı Yapıda Kat Malikiyim. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı Lisanslı Kuruluşu olarak 6306 sayılı kanun kapsamında; Binamız RİSKLİ YAPI TESPİT RAPORU’ nun hazırlanması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 

 

Adı Soyadı 

 

İMZA 

 

EKİ : 

1. Tapu Fotokopisi 

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

3. Tapudan alınmış Bina Kat Maliklerinin 

 Hisse Oranlarını Gösterir Belge/ Takyidat 

4. Belediyeden Alınmış Binanın Statik Projesi veya 

 Statik Proje Olmadığına dair resmi yazı 

5. Belediyeden UAVT ( Ulusal Adres Veri Tabanı ) Yazısı 

 ( Yerleşim Yeri Adresi Doğrulama Yazısı ) 

6. Vekaletname 

7. Şirket İmza Sirküsü ve Şirket Yetkilisi 

 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 


BAŞVURU SAHİBİNİN : 

Adresi :……………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

Tel : ………………………………… 

Cep :………………………………… Kentsel dönüşüm yıkım süreci!


pus