Kentsel sit alanları!

Kentsel sit alanları! Kentsel sit alanları!

Sit alanları türlerinden biri olan kentsel sit alanları ve detayları için haberimizi inceleyebilirsiniz...Kentsel sit alanları!

Sit alanları, kentsel ve yöresel nitelikleri, mimari ve sanat tarihi açısından gösterdikleri fiziksel özellikleri ve bu özellikleri ile bulunduğu çevrenin sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel yapılanmasına, yaşam biçimini yansıtarak bir arada bulunduran ve bu açılardan doku bütünlüğü gösteren alanları ifade ediyor. 


Sit alanları; Doğal sit alanları, arkeolojik sit alanları, tarihi sit alanları ve kentsel sit alanları olmak üzere 4 kategoriye ayrılıyor. Buna göre kentsel sit alanları nedir?


Kentsel sit alanları nedir?

Kentsel sit alanları, "Tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olan, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, tespiti yapılan tabiat özellikleri ile korunması gereken alanlardır." şeklinde tanımlanıyor.Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com