18 / 08 / 2022

Kepez'in batısına çevreci plan!

Kepez'in batısına çevreci plan!

KEPEZ Belediyesi, Şafak ve Ünsal mahalleleri arasındaki 142'si plansız 150 hektarlık bölge için 21 hektarı yeşil alan olacak şekilde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırladı.KEPEZ Belediyesi, Şafak ve Ünsal mahalleleri arasındaki 142'si plansız 150 hektarlık bölge için 21 hektarı yeşil alan olacak şekilde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırladı. 

Kepez Belediyesi, ilçenin doğusundaki Varsak bölgesinden sonra batısındaki Ünsal ve Şafak mahallelerinin de imar planı talebini karşılıyor. Kentsel Tasarım Müdürlüğümün, bölgedeki 8 hektarı planlı, 142 hektarı plansız toplam 150 hektar alan için hazırladığı uygulama imar planı, Kepez Belediye Meclisimin Aralık ayı olağan toplantısında oy birliği ile kabul edildi. Planlama alanının, kuzeyi ve güneybatısmda ormanlık alan, doğusunda imar planları bulunan yerleşim bölgeleri, batısmda yeni açılacak Batı Çevre Yolu, güneyinde ise imar planları henüz tamamlanmış olan Avni Tolunay Mahallesi yer alıyor. 


Batı Çevre Yolumun açılabilmesi amacıyla Avni Tolunay ve Duraliler mahalleleri için önceki aylarda hazırlanan imar planları belediye meclislerinde onaylandı. Planlama bölgesinden geçen çevre yolunun açılabilmesi ve bölgenin imar planlarının yapılabilmesi ama ayla 150 hektarlık alan için yeni bir planlama çalışması yapıldı. 1/1000 ölçekli plan revizyonu, belediye meclisleri onayı, askı ve itiraz değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasından sonra yürürlüğe girecek.


Kepez'de Yeni Yüzyıl


Haber Antalya İleri'de şu şekilde yer aldı


Kepez Belediyesi, Şafak ve Ünsal Mahalleleri arasındaki 142'isi plansız 150 hektarlık bölge için 21 hektarı yeşil alan olacak şekilde binde bir ölçekli uygulama imar planı hazırladı. 

Kepez Belediyesi, ilçenin doğusundaki Varsak bölgesinden sonra batısındaki Ünsal ve Şafak Mahallerinin de imar planı talebini karşılıyor.

Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nün, bölgedeki 8 hektarı planlı, 142 hektarı plansız toplam 150 hektar alan için hazırladığı uygulama imar planı, Kepez Belediye Meclisi'nin Aralık ayı olağan toplantısında oy birliği ile kabul edildi.

Planlama alanının, kuzeyi ve güneybatısında ormanlık alan, doğusunda imar planları bulunan yerleşim bölgeleri, batısında yeni açılacak Batı Çevre Yolu, güneyinde ise imar planları henüz tamamlanmış olan Avni Tolunay Mahallesi yer alıyor.

Tarım dışı ve Kamu Yararı kararları alındı

Batı Çevre Yolunun açılabilmesi amacıyla Avni Tolunay ve Duraliler Mahalleleri için önceki aylarda hazırlanan imar planları belediye meclislerinde onaylandı. Planlama bölgesinden geçen çevre yolunun açılabilmesi ve bölgenin imar planlarının yapılabilmesi amacıyla 150 hektarlık alan için yeni bir planlama çalışması yapıldı.

Kepez Belediyesi, planın yapılabilmesi amacıyla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne 150 hektarlık alan için tarım dışı kullanım talebinde bulundu. İlgili müdürlük de talebe Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununun 13. maddesi gereğince 'Tarım Dışı Amaçlı Kullanım Uygun Görülmüş"' cevabını verdi.

Dere yatakları ve vadiler yeşil alan

Planlama için gerekli olan "Kamu Yararı Kararı" da İçişleri Bakanlığı'ndan alındı.Bölgenin 1/25 bin ve 1 5 bin ölçekli nazım imar planları da Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce onaylandı. 5 binde Bir ölçekli nazım imar planı ve revizyonu ile bölge; orta yoğunlukta konut gelişme alanı olarak düzenlendi. Bu düzenleme sonucunda planlama alanı içerisinde 39.15 hektarlık konut alanı ile 35.45 hektarlık ticaret + konut alanı üretildi. Planlama alanı içerisinde yer alan dere yatakları ve vadiler ise yeşil alan olarak planlandı.

Batı Çevre Yolu'na bağlantı yolları

Yeni imar ile planlanan bölgenin kuzeyinde hem Cezaevi Kavşağı'ndan hem de Duraliler bölgesinden Batı Çevre Yolu'na 35 metre genişliğinde bağlantı yolları oluşturuldu. İmar revizyonuyla Akdeniz Sanayi Sitesi'nden gelen yol bağlantısı da Batı Çevre Yolu'na bağlandı. Planlama notlarına imar yapılan alan içerisinde yol bağlantıları, yaya aksları, bisiklet yolları notları da eklendi.

Yeni planda yeşile önem

Yeni imar planıyla alanın kuzey, batı ve güney batı kesiminde yer alan orman alanları korunuyor. Alan içerisinde üretilen yeşil alanlar da bu orman alanlarından başlayarak birbirini takip eder biçimde, donatıdan donatıya ulaşacak şekilde ve her konut alanına yeşil alan tekabül edecek biçimde yeşil sistem uyumu sağlandı. Donatı alanları ise alan büyüklükleri artırılarak ve sayıları azaltılarak kampus alanları biçimde konut alanları ile yeşil alanlar bütünleştirildi. Donatı alanlarının yakın çevresinde otopark alanları ilave edildi. Planlama alanı içerisinde 30 metre ve daha fazla profile sahip imar yollarına bakan cephelerde Ticaret ve konut karma kullanımı getirildi. Alan içerisinde planlama alanının her kesiminden ulaşılacak biçimde bir pazar alanı üretildi. Alan içerisinde üretilen konut ve ticaret + konut karma kullanımlı alanlar için emsal değeri E=0.80 olarak belirlendi.

Binde bir ölçekli plan revizyonu, belediye meclisleri onayı, askı ve itiraz değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasından sonra yürürlüğe girecek.


Antalya İleri


Haber Milliyet Akdeniz'de şu şekilde yer aldı


Antalya Kepez Belediyesi, ilçenin doğusundaki Varsak bölgesinden sonra batısındaki Ünsal ve Şafak mahallelerinin de imar planı talebini karşılıyor. Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nün, bölgedeki 8 hektarı planlı, 142 hektarı plansız toplam 150 hektar alan için hazırladığı uygulama imar planı, Kepez Belediye Meclisi'nin Aralık ayı olağan toplantısında oy birliği ile kabul edildi. Planlama alanının, kuzeyi ve güneybatısında ormanlık alan, doğusunda imar planları bulunan yerleşim bölgeleri, batısında yeni açılacak Batı Çevre Yolu, güneyinde ise imar planları henüz 

tamamlanmış olan AvniTolunay Mahallesi yer alıyor. Batı Çevre Yolu'nun açılabilmesi amacıyla Avni Tolunay ve Duraliler mahalleleri için önceki aylarda hazırlanan imar planları belediye meclislerinde onaylandı. Planlama bölgesinden geçen çevre yolunun açılabilmesi ve bölgenin imar planlarının yapılabilmesi amacıyla 150 hektarlık alan için yeni bir planlama çalışması yapıldı. 1/1000 ölçekli plan revizyonu, belediye meclisleri onayı, askı ve itiraz değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasından sonra yürürlüğe girecek. 


Milliyet Akdeniz