Çukurova Balkon

Kervansaray Holding genel kurul toplantı sonucunu yayınladı!

Kervansaray Holding genel kurul toplantı sonucunu yayınladı! Kervansaray Holding genel kurul toplantı sonucunu yayınladı!

Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Kervansaray Holding genel kurul toplantı sonucunu yayınladı.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Kervansaray Yatırım Holding tarafından yapılan açıklama şöyle;


2013 ve 2014 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı, asgari toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılması üzerine toplantı ertelenmiştir.  Sayın, Pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.


KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. EKİ:

1- 2013 ve 2014 Yıları Olağan Genel Kurul Toplantısı Erteleme Tutanağı,

2- Ertelenen Genel Kurul Toplantısına ilişkin hazır bulunanlar listesi,


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.