KEY mağdurlarının itirazları için örnek dilekçeler

KEY mağdurlarının itirazları için örnek dilekçeler

KEY ödemelerinde umduğunu bulamayan hak sahiplerinin 3 ay içinde itiraz etmeleri gerekiyor.Kamu görevlileri için itiraz dilekçesi

......... Kurumu'na ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na
1987 ile 1995 yılları arasında adıma KEY ödentisi yapıldığı halde www.keyodemeleri.com isimli web sayfasında ve başvurduğum Ziraat Bankası şubelerinde adıma KEY ödemesi çıkmadı/eksik çıktı. Ekte sunduğum belgelerden de görüleceği üzere o yıllarda kamu kurumunda çalıştım ve sıra tahsisli lojmanda da oturmadım.
Bu nedenle kayıtlarınızın tekrar incelenerek adıma yapılmış KEY ödentilerini 5664 sayılı Kanun'un 5'inci maddesine uygun olarak Ziraat Bankası'na bildirilmesini arz ederim.
Adres: Ad soyad ve imza-tarih
Ekli belgeler:
1- O yıllara ait ücret bordroları
2- O yıllara ait KEY ödenti belgeleri
3- vs vs vs...
Not: Kendi özel durumunuza uygun olarak bu dilekçeyi değiştirebilir/geliştirebilirsiniz
 

Özel sektör çalışanları için itiraz dilekçesi
......... Kurumu'na ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na
1987 ile 1995 yılları arasında adıma KEY ödentisi yapıldığı halde www.keyodemeleri.com isimli web sayfasında ve başvurduğum Ziraat Bankası şubelerinde adıma KEY ödemesi çıkmadı/eksik çıktı. Ekte sunduğum belgelerden de görüleceği üzere o yıllarda 10 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde çalıştım ve adıma KEY ödentisi yapıldı.
Bu nedenle kayıtlarınızın tekrar incelenerek adıma yapılmış KEY ödentilerini 5664 sayılı Kanun'un 5'inci maddesine uygun olarak Ziraat Bankası'na bildirilmesini arz ederim.
Adres: Ad soyad ve imza-tarih
Ekli belgeler:
1- O yıllara ait ücret bordroları
2- O yıllara ait KEY ödenti belgeleri
3- vs vs vs
Not: Kendi özel durumunuza uygun olarak bu dilekçeyi değiştirebilir/geliştirebilirsiniz

İlgili haberler

KEY mağdurlarının yapması gerekenler...

KEY ödemelerinizi öğrenmek için tıklayın...

Sendikalar KEY'deki hak kayıpları için dava açmaya hazırlanıyor