15 / 08 / 2022

KEY yardımı nedir?

KEY yardımı nedir?

KEY yardımı diğer ifade ile konut edindirme yardımı ile ilgili esaslar, 1986 yılında kabul edilen 3320 sayılı kanun kapsamında yer alıyor. Peki KEY yardımı nedir? KEY yardımı kimlere yapılır?KEY yardımı nedir?

KEY yardımı diğer ifade ile konut edindirme yardımı ile ilgili esaslar, 1986 yılında kabul edilen 3320 sayılı kanun kapsamında yer alıyor.


Kanun gereğince; a) Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’na göre almakta bulunan Devlet Memurları ile diğer kamu görevlilerine kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kuruluşlarda çalışanlara ve T.C. Emekli Sandığından Emekli adi malüllük ve vazife malüllüğü aylığı almakta olanların kendilerine,


b) (10) ve (10)’dan fazla işçi çalıştıran işyerlerinde çalışan işçilere,


c) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile aynı Kanun’un geçici 20. maddesine tabi ve 991 sayılı kanun ve Sosyal sigortalar Kurumuna devredilen sandıklar mevzuatına göre yaşlılık veya malullük aylığı bağlanmış bulunanlara,


Bu Kanun’da belirtilen esas ve usuller dahilinde “Konut Edindirme Yardımı” yapılıyor. 


Konut Edindirme Yardımlarından ancak bir defa yararlanılabiliyor. KEY yardımı alan bir kimse ikinci kez KEY yardımı alamıyor.


KONUT EDİNDİRME YARDIMINDAN YARARLANMA ŞEKLİ

MADDE 5 - A) Konut edindirme yardımı, kullanım alanı 75 m2 yi geçmemek kaydıyla ancak 60 m2 lik kısmı için kullandırılır.


B) Konut edindirme yardımından yararlanabilmek için bu Kanun'un 4'üncü maddesinde adı geçen hesaplara; bağımsız konutu bulunmayanlar adına en az 18 ay diğerleri adına en az 36 süre ile para yatırılmış olması gerekir.


C) Konut edindirme yardımından 180 aylık sürenin tamamlanmasından önce yararlanmak üzere buşvuranların kalan sürelere ait yardım miktarları ancak ilgilinin Toplu Konut Fonundan sağladığı kredilerin geri ödenmelerinde kullanılabilir.Emlak konut KEY ödemeleri 2014!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com