KEY'de son açıklama SGK'dan

KEY'de son açıklama SGK'danSosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı, konut edindirme yardımı hak sahiplerine ilişkin listeler ilan edilinceye kadar emeklilerle diğer sigortalıların ayrıca müracaat etmelerine gerek olmadığını bildirdi.


SGK Başkanlığı tarafından konut edindirme yardımı hak sahiplerine yapılacak ödemelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun uyarınca 1.1.1987 ile 31.12.1995 tarihleri arasında devlet memurları ile diğer kamu görevlilerine, kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kuruluşlarda çalışanlara, Emekli Sandığı'ndan emekli, adi malullük ve vazife malullüğü aylığı almakta olanların kendilerine, 10 ve 10'dan fazla işçi çalıştıran işyerlerinde çalışan işçilere, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile aynı kanunun geçici 20. maddesine tabi ve 991 sayılı kanun ile Sosyal Sigortalar Kurumu'na devredilen sandıklar mevzuatına göre yaşlılık veya malullük aylığı bağlanmış bulunanlara konut edindirme yardımı bildirimi yapıldığı hatırlatıldı.

10 işçiden az işçi çalıştıran işverenlerden isteyenlerin işçileri için Konut Edindirme Yardımı bildiriminde bulundukları, diğer taraftan kurumdan emekli olanlardan konutu olmayanların 1.1.1987 ile 31.12.1995 tarihleri arasında müracaat ederek yardım başlatılması talebinde bulunmuş olmaları halinde, bu kişiler adına Kurum tarafından konut edindirme yardımı bildirimi yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi: "Hak sahiplerine ilişkin listeler Resmi Gazete'de ve Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait internet sayfasında ilan edilinceye kadar konut edindirme yardımlarından istifade edebilmek için emeklilerimiz ve diğer sigortalılarımızın ayrıca müracaat etmelerine gerek olmadığı gibi, yardım tutarlarının nakit veya hisse senedi olarak alınabilmesi amacıyla SSK Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine (devredilen) başvuruda bulunulmasına da gerek bulunmamaktadır."