02 / 07 / 2022

KEY'de yanlış adres uyarısı

KEY'de yanlış adres uyarısı

Zeki Sayın:"Hak sahibi olduğunu iddia edenler, çalıştıkları kurumlara değil, bize başvurarak zaman kaybediyor."Konut Edindirme Yardımı (KEY) hesaplarının tasfiyesinde ilgili kurumlardan iletilen haksahibi listelerine göre nemaları hesaplayıp ödeme listelerini Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na (GYO) göndermekle görevli Tasfiye Halindeki Emlak Bankası'nın Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sayın, hak sahibi olup itirazda bulunacaklara "yanlış adreste vakit kaybetmemeleri" uyarısında bulundu.

Sayın, KEY ödemeleri ile ilgili itiraz süresinin 27 Ekim günü dolacağını hatırlatarak, itirazların sadece "KEY hesaplarını tahakkuk ettirmek ve ilgili bankaya devretmekle yükümlü olan kurum ve kuruluşlara (uygulamanın yürürlülükte kaldığı 1987-1995 döneminde çalışılan ve adına yardımı yapması gereken kurum ve kuruluşlara)" yazılı olarak yapılabileceğini vurguladı.

Bunun dışındaki kurumlara yapılan yazılı veya doğrudan başvuruların hak sahiplerine zaman kaybettirdiği gibi bu kurumları da gereksiz yere meşgul ettiğini belirten Sayın, buna rağmen, kurumların gönderdiği bilgilerden sadece nemaları hesaplama görevini üstlenen Tasfiye Halinde Emlak Bankası;na binlerce kişinin doğrudan gelerek, 15 binden fazla kişinin de dilekçe ile itirazda bulunduğunu bildirdi.

Sayın, şunları söyledi:
"Bu kişilerin durumları hakkında bilgi sahibi olamayan Tasfiye Halinde T.Emlak Bankası mensupları ile bu kişiler arasında, bu nedenlerle gereksiz konuşmalar yaşanırken, bu durum zaman kayıplarına da neden oluyor. Kendilerine açık ve seçik anlatıldığı, yazıldığı, ilan edildiği halde, bu kişiler maalesef sadece kendilerini dinliyor, duymak istediklerini bekliyorlar. Çalıştığı kuruma sorması gereken soruları, ilgisi olmayan bir kuruma soruyor veya itiraz dilekçesi gönderiyorlar. Bize gönderilen 15 binden fazla dilekçeye, bu durumu açıklayacak şekilde hazırladığımız matbu dilekçe ile yanıt veriyoruz. Ancak, kanunda belirtilen yerlere ve belirtilen süreler içinde verilmeyen itiraz dilekçesinden sonuç alınmayacağını, KEY hak sahiplerinin bilmesi gerekir."

KEY LİSTELERİNDE BELİRLENEN HATALAR

Kanun uyarınca, KEY hak sahiplerinin bildirimini yapmaktan sorumlu olan kurum ve kuruluşların yapmış oldukları bildirimlerle ilgili nema hesaplamalarının, Tasfiye Halinde T. Emlak Bankası tarafından 30 Mayıs'ta tamamlanarak, ödemelerin yapılması için Emlak Konut GYO'ya aktarıldığını, bu kurumun ilan prosedürünü tamamlamasından sonra da Ziraat Bankası aracılığı ile ödemelerin 28 Temmuz'da başladığını hatırlatan Zeki Sayın, hak sahiplerinin büyük bir kısmına ödemelerin tamamlandığını kaydetti.

Diğer taraftan, ilgili kurumlar tarafından daha önce yapılan bildirimlerde Tasfiye Halinde Emlak Bankası tarafından yapılan kontrollerde, 3 milyonun üzerinde hatalı kayıt tespit edildiğini, bu kayıtların da düzeltilmesi için ilgili kurumlara gönderildiğini anlatan Sayın, kayıtlarda tespit edilen hatalar hakkında şu bilgiyi verdi:
"Aynı sosyal güvenlik kurumunda bir kurum sicil numarasının birden fazla kişiye verilmesi. Bazı hak sahiplerinin kurum sicil numaralarının (0-sıfır) olarak bildirilmesi. Aynı TC kimlik numaralarının birden fazla kişiye verilmesi veya hiç TC kimlik numarası bildirilmemesi. Bir hak sahibinin aynı tarihlerde birden fazla yerde çalışmış gibi, bir hak sahibi adına aynı tarihler için birden fazla kurum tarafından bildirimde bulunulması. Bildirimlerde, yasa ile belirlenen aylık yardım tutarlarının üzerinde tutarların kullanılması. Daha önce ev alırken KEY alan hak sahiplerinin kurumları tarafından tekrar bildirilmesi."

Zeki Sayın, "iade edilen bu hatalı işlemlerde kurumlarca yapılacak düzeltmelerden sonra, eğer tekrar hatalı bildirim gönderilmemişse, 28 Ekim'den sonra, bu hak sahiplerinin de nemaları hesaplanarak, Emlak Konut GYO'ya listelerin gönderileceğini ve ilan prosedürünün tamamlanması halinde Ziraat Bankası;na ödeme için gönderilebileceğini, ilan edilecek olan listelere ilave edilebileceğini" söyledi.

Kanun uyarınca, KEY hak sahiplerinin ilgili kurumlara 27 Ekim akşamına kadar yaptığı itirazların, 2 ay içinde değerlendirilip, listelerin Tasfiye Halindeki Emlak Bankası'na bildirilmesi gerekiyor. Ancak, sadece SSK'ya yüz binlerce itiraz dilekçesi iletilmesi nedeniyle, bazı kurumların bu değerlendirmeleri 2 ay içinde tamamlayamayabileceği yorumunda bulunuluyor.