KEY'ler, ilk ilan tarihinde yüzde 10 artışla ödenecek!

KEY'ler, ilk ilan tarihinde yüzde 10 artışla ödenecek!

TBMM Genel Kurulu'nda KEY ödemelerinde kurum ve kuruluşlara bildirim yapabilme süresini 1 ay daha uzatan yasa tasarısı ele alınacak


ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- CHP ve MHP'nin, Abdullah Öcalan'a yeniden yargı yolunu açacağını açıkladıkları, "taş atan çocuklara" verilen cezaların yumuşatılmasını öngören tartışmalı yasa tasarısı bu hafta TBMM Adalet Komisyonu gündeminde görüşülecek. Meclis ayrıca Konut Edindirme Yardımı ve Çek Yasa tasarılarını da ele alacak.

TBMM Genel Kurulu'nda yarın, KEY ödemelerinde kurum ve kuruluşlara bildirim yapabilme süresini 1 ay daha uzatan yasa tasarısı ele alınacak. Tasarıya göre hak sahiplerine ilişkin bilgilerin bankaya bildirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara verilen ve 29 Haziran 2009 tarihinde sona eren 8 aylık süre, yasanın yayımı tarihinden itibaren 1 ay uzatılacak.

Hatalı  bildirimlerin düzeltilmesine ilişkin bir sistem tanımlanması oluşturulacak, hatalar nedeniyle olabilecek hak kayıpları önlenecek. 28 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan listede isimleri yer aldığı halde, hatalı bildirimler nedeniyle paralarını alamayan hak sahiplerine yeni bir olanak daha sağlanmış olacak.

Taş  atan çocuklar'

KEY ödemelerini gecikmeli olarak almak durumunda kalan hak sahiplerine ödenecek tutarlar, ilk ilan tarihinde yüzde 10 artışla verilecek. Ödemelerin daha sonraki dönemlerde yapılması halinde, geçen her 3 aylık dönem için ilave yüzde 1.25 artış uygulanacak.

TBMM'nin bu hafta en tartışmalı konularından birini de "taş atan çocuklar"la ilgili cezai koşullan yumuşatan Terörle Mücadele Yasası ile bazı yasalarda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa tasarısı olacak.

Perşembe günü TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülecek olan tasarı, Abdullah Öcalan'a "örtülü af iddiası nedeniyle CHP ve MHP'nin tepkisine yol açmıştı.

Türk Ceza Yasası'nın 311. maddesinin 2. fıkrası yürürlükten kaldırılarak, yeniden yargılanma başvurusunda "tarih sınırlaması" aranmayacağı hükme bağlanıyor.

Buna göre 4 Şubat 2003 tarihi itibarıyla AİHM'de derdest olup, daha sonra Mahkemece İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme'nin veya eki protokollerin ihlal edildiği tespit edilen ceza hükümleri açısından yargılamanın yenilenmesi yolu da açılıyor.
Cumhuriyet