28 / 03 / 2023

Ali Faik Kobal İnşaat

Ali Faik Kobal İnşaat

Ankara İflas Müdürlüğü Ali Faik Kobal İnşaat’ın Ankara Asliye 7. Ticaret Mahkemesi’nde açılan iflas davasının uygunluğuna karar verdi. Müdürlük, 22 Mart 2012 tarihinde saat 16.00’da alacaklılar ile toplantı yapılacağını duyurdu

Ali Faik Kobal İnşaat iflas etti!

Ankara İflas Müdürlüğü Ali Faik Kobal İnşaat’ın Ankara Asliye 7. Ticaret Mahkemesi’nde açılan iflas davasının uygunluğuna karar verdi. Müdürlük, 22 Mart 2012 tarihinde saat 16.00’da alacaklılar ile toplantı yapılacağını duyurdu

Ali Faik Kobal İnşaat Haberi

Ali Faik Kobal İnşaat

Detaylar şöyle:
ANKARA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASI İLANI
Dosya No: 2011/32
Müflisin Adı ve Adresi: Ali Faik Kobal İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Büklüm Sokak No: 6/12 Kavaklıdere-Çankaya/ANKARA
İflasın açıldığı tarih: 29.12.2011 Günü Saat: 11.30
Ankara Asliye 7. Ticaret Mahkemesinin 2011/317 Esas ve 2011/659 Karar sayılı kararları ile iflasına karar verilmiş olan yukarıda adı ve adresi yazılı müflis hakkında tasfiyenin şimdilik adi tasfiye şeklinde yapılması tensip kılınmış olduğundan;

1- Alacaktan ve istihkak iddiası sahiplerinin alacak ve istihkaklarını ve bunların dayanağı olan belgelerini veya örneklerini bu ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Müdürlüğümüze kaydettirmeleri veya tevdi eylemeleri,
2- Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri aksi halde (ic. it. K.nun...