Atakule GYO Yönetim Kurulu

Atakule GYO Yönetim Kurulu

Atakule GYO, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmasına karar verdi. Bu kapsamda, yönetim kurulu komite üyelerini açıkladı. 

Atakule GYO bağımsız yönetim kurulu üye adaylarını seçiyor!

Atakule GYO'nun bağımsız yönetim kurulu üye adayları Münire Barçın Kayaman ve Ramazan Onur Erim 25 Mart 2021 tarihinde yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacak.

Atakule GYO yönetim kurulu üyelerini seçiyor!

Atakule GYO Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Onur Erim'in Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tarman'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmalarına karar verildi.

Atakule GYO bağımsız yönetim kurulu üyelerini seçiyor!

Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bağımsız yönetim kurulu üye adayları Sayın Münire Barçın Kayaman ve Sayın Ramazan Onur Erim'e ait bağımsızlık beyanları yayınlandı. Üye adayları şirket olağan genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulacak...

Atakule GYO esas sözleşme tadil metnini yayınladı!

Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) olağan üstü genel kurul toplantı sonucu hakkında açıklama yaptı.

Atakule GYO yönetim kurulu komite üyelerini seçti!

Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yönetim kurulu komite üyelerini seçti. Karar KAP'ta yayınlandı...

Atakule GYO yönetim kurulu komite üyelerini seçti!

Atakule GYO, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yönetim kurulu komiteleri hakkında açıklama yaptı.

Atakule GYO şirket bağımsız yönetim kurulu üye adaylarını belirledi!

Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu' nda yayınlanan yazılı açıklamaya göre Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şirket bağımsız yönetim kurulu üye adaylarını belirledi...

Atakule GYO genel kurul bilgilendirme dokümanını yayınladı!

Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı genel kurul bilgilendirme dokümanını ve yönetim kurulu üye adaylarını açıkladı...

Atakule GYO'nun yönetim ve denetim kurulunda kimler var?

Atakule GYO, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin isimlerini ve görevlerini kamuoyu ile paylaştı

Atakule GYO'da Mustafa Geneci kurumsal yönetim komitesi başkanı oldu!

Atakule GYO Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin belirlenmesine ve yeni görevlendirmelerle ilgili olarak bir bildiri yayınladı

Akfen GYO yönetim kurulu üyelerini seçiyor!

Akfen GYO Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 390 (4). maddesi hükümleri uyarınca işbu Yönetim Kurulu Kararında yer alan hususların tüm Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulması sonucunda yönetim kurulu üyelerini seçiyor.

Hamdi Akın, Akfen GYO Yönetim Kurulu Başkanı oldu!

Akfen GYO Yönetim Kurulu Başkanlığı için Hamdi Akın'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Pelin Akın Özalp'in seçilmesine karar verildi. 

Vakıf GYO yönetim kurulu komite üyelerini açıkladı!

Vakıf GYO Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yapılan görev dağılımı sonucu; yeni yönetim kurulu komite üyelerini açıkladı. 

Atakule GYO yönetim kurulu komite üyelerini seçti!

Atakule GYO, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmasına karar verdi. Bu kapsamda, yönetim kurulu komite üyelerini açıkladı. 

İsmail Tarman, Atakule GYO Yönetim Kurulu Başkanı oldu!

Atakule GYO Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu Başkanlığı'na İsmail Tarman, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Murat Tarman seçildi. 

Halk GYO yönetim kurulu üyelerini seçti!

Halk GYO Yönetim Kurulu toplantısında, yeni yönetim kurulu üyelerini seçti. Görev dağılımı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyuruldu.

Murat Karluk Çetinkaya, İş GYO Yönetim Kurulu Vekili oldu!

İş GYO Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sezgin Yılmaz'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Murat Karluk Çetinkaya'nın seçilmesine karar verildi.

Sezgin Yılmaz, İş GYO Yönetim Kurulu Başkanı oldu!

İş GYO Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sezgin Yılmaz'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Murat Karluk Çetinkaya'nın seçilmesine karar verildi.

Hakan Aygen, TSKB GYO Yönetim Kurulu Başkanı oldu!

TSKB GYO Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Hakan Aygen'in ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Özlem Bağdatlı'nın seçilmelerine karar verildi.

Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11 Ocak'ta!

Sinpaş GYO Yönetim Kurulu, 11 Ocak 2021 Pazartesi günü, saat 11.00'de Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No:36 Sinpaş Plaza Beşiktaş İstanbul adresinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı düzenleyecek. 

Hamid Abdullah Hussein Al-Ahmar, Trend GYO Yönetim Kurulu Başkanı oldu!

Trend GYO Yönetim Kurulu Başkanlığı'na  Hamid Abdullah Hussein Al-Ahmar, Yönetim Kurulu Başkan Vekiliği'ne Hisham Younis Yahya Qafisheh seçildi. 

Mehmet Kurman, Pera GYO Yönetim Kurulu Üyesi oldu!

Pera GYO Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılan Vahit Vardar'ın yerine, Mehmet Kurman'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verildi. 

Serdar Kırmaz, Pera GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili oldu!

Pera GYO Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Serdar Kırmaz'ın yönetim kurulu üyeliği görevine daha önce olduğu gibi Başkan Vekili olarak devam etmesine karar verildi. 

Atakule GYO Yönetim Kurulu Haberi

Atakule GYO Yönetim Kurulu

Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yönetim kurulu komiteleri hakkında açıklama yaptı. 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5. maddesi uyarınca, Atakule GYO Kurumsal Yönetim Komitesi'nin oluşturulmasına, şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Onur Erim'in Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tarman'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmalarına, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Saldıray Sökmen'in Tebliğ'in 11.2. maddesi uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına, ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerinin, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5. maddesi uyarınca, Denetimden Sorumlu Komite'nin oluşturulmasına, şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Münire Barçın Kayaman'ın Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Onur...