Çukurova Balkon

Kooperatifler Kanunu

Kooperatifler Kanunu

Kooperatifler Kanunu

Kooperatif Kanunu 10 Mayıs 1969 yılında 13195 sayılı Resmi Gazete'de yaynlandı. Kanun içeriğinde kooperatif hükümlerine yer veriliyor. İşte, Kooperatif Kanunu'nun tam metni!

Kooperatif yatırımları hukuki açıdan ne kadar güvenilir?

Kooperatif yatırımları hukuki açıdan ne kadar güvenilir?

Avukat Kadir Kurtuluş’a kooperatif yatırımlarının hukuki açıdan ne kadar güvenilir olup olmadığını sorduk. Kadir Kurtuluş ‘’ Kooperatifler konusunda çok dikkatli olun giriş kolay, çıkış zor’’ yorumunda bulundu.

Bir arsa kooperatifinden hisse almadan önce dikkat etmeniz gereken hukuki hususlar!

Bir arsa kooperatifinden hisse almadan önce dikkat etmeniz gereken hukuki hususlar!

Avukat Kadir Kurtuluş’a kooperatif yatırımlarının hukuki açıdan ne kadar güvenilir olup olmadığını sorduk. Kadir Kurtuluş ‘’ Kooperatifler konusunda çok dikkatli olun giriş kolay, çıkış zor’’ yorumunda bulundu.

Hüseyin Aslan: Belediyeler altyapılı arsa projeleri üretmeli!

Hüseyin Aslan: Belediyeler altyapılı arsa projeleri üretmeli!

Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan, ev sahibi olamayanlar için altyapılı arsa projeleri üretilerek, bu sorunun çözülmesi gerektiğini söyledi. Hüseyin Aslan konut sektörünün en önemli maliyetlerinden birini arsa paylarının oluşturduğunu ifade etti...

Kooperatiflerin iflası!

Kooperatiflerin iflası!

Kooperatiflerin iflas etmesi durumunda, kooperatifler tarafından nasıl bir süreç izleniyor? Kooperatifler Kanunu kapsamında yer alan kooperatiflerin iflası hususu ile ilgili yasal hükümler için haberimizi inceleyebilirsiniz...

Bayındırlık Bakanlığı yapı kooperatiflerini denetleyecek!

Bayındırlık Bakanlığı yapı kooperatiflerini denetleyecek!

Konut ve iş yeri kooperatiflerinin denetimini yapmak Bayındırlık ve İskan Bakanlığına geçecek

Yapı kooperatiflerinin denetimi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na geçti

Yapı kooperatiflerinin denetimi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na geçti

Yapı kooperatiflerinin denetimi Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Bayındırlık ve İskan Bakanlığına geçiyor

Kooperatif yönetim organları nelerdir?

Kooperatif yönetim organları nelerdir?

Kooperatiflerin yönetimi nasıl sağlanır? Kooperatif yönetim organları nelerdir? Gibi sorularınızın yanıtı ve konu ile ilgili diğer detaylar için haberimize giriş yapabilirsiniz. İşte kooperatiflerin yönetim organları...

Kooperatif ortaklarının hakları nelerdir?

Kooperatif ortaklarının hakları nelerdir?

Kooperatif ortaklarının ne gibi hak ve sorumlulukları bulunuyor, merak ediyorsanız yanıtı için haberimizi inceleyebilirsiniz. Kooperatif ortaklarının hakları ve ödevleri nelerdir, işte yanıtı ve detayları haberimizde...

Kooperatifler Kanunu!

Kooperatifler Kanunu!

10 Mayıs 1969 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 13195 sayılı Kooperatifler Kanunu için haberimizi inceleyebilirsiniz...

 Kooperatifler de okul açabilecek!

Kooperatifler de okul açabilecek!

Dünya kooperatifler yılı 2012'de, bu kurumların daha etkin olması için bir dizi çalışma yapan Gümrük ve Sanayi Bakanlığı, kooperatiflerin eğitim sektörüne girmesine ön ayak oldu

Zekeriyaköy ve Uskumruköy'de konut için ağaçlar kökünden kesiliyor!

Zekeriyaköy ve Uskumruköy'de konut için ağaçlar kökünden kesiliyor!

Sabah gazetesi yazarı Nüsa Uğur, "Beşerî ihtiyacın kişi başına düşen yeşil alan hesabıyla daha da artırılması için acil tedbirlere ihtiyaç var" diye yazdı

Kooperatiflerin mevzuat sistemi acilen değişmelidir!

Kooperatiflerin mevzuat sistemi acilen değişmelidir!

Kooperatifler Kanunu, kooperatif yöneticilerine geniş hareket imkanı ve serbestlik tanıdığı için kanun ve mevzuatın yenilenmeye ihtiyacı var

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2018!

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2018!

Tapu Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Kooperatifler Kanunu ile Beldiye Gelirleri Kanunu'nda düzenlemelerin yapıldığı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girdi..

Kooperatif site yönetimi nasıl değiştirilir? 

Kooperatif site yönetimi nasıl değiştirilir? 

Kooperatiflerde site yönetiminin ne zaman ve nasıl kurulucağına ilişkin bilgiler Kooperatifler Kanunu ile Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer alıyor. Peki, kooperatif yönetimi nasıl değiştirilir? 

Kooperatif için gerekli evraklar!

Kooperatif için gerekli evraklar!

Kooperatif kurma süreci ve kooperatif üyelerinin hak ve sorumlulukları 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında açıklanıyor. Peki, kooperatif için gerekli evraklar nelerdir? Kooperatif ana sözleşmesi nasıl hazırlanır? İşte yanıtı..

Kooperatif ortaklarının hak ve ödevleri nelerdir?

Kooperatif ortaklarının hak ve ödevleri nelerdir?

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu gereğince, her kooperatif ortağının üyelik haklarının, ada yazılı ortaklık senedi ile temsil olunması gerekiyor. Peki, kooperatif ortaklarının hak ve ödevleri nelerdir?

Kooperatif ortağının ortaklıktan çıkarılması mümkün müdür?

Kooperatif ortağının ortaklıktan çıkarılması mümkün müdür?

Kooperatif ortaklarının sahip olduğu hak ve sorumluluklar ile ortaklık sürecinde yaşanılması muhtemel olan durumlar, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında açıklanıyor. Peki, kooperatif ortağının ortaklıktan çıkarılması mümkün müdür?

Kooperatif kurma aşamaları 2015!

Kooperatif kurma aşamaları 2015!

Kooperatiflerin kuruluş koşulları, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında açıklanıyor. Kanun gereğince, bir kooperatif en az 7 ortak tarafından imzalanacak ana sözleşme ile kuruluyor. İşte kooperatif kurma aşamaları 2015...

Kooperatif ortaklık senedi nedir?

Kooperatif ortaklık senedi nedir?

Kooperatifler kanunu gereğince, her ortağın üyelik haklarının, ada yazılı ortaklık senedi ile temsil olunması gerekiyor. Peki, kooperatif ortaklık senedi nedir? Kooperatif ortaklık senedi nasıl olur?

Kooperatif kuruluş evrakları nelerdir?

Kooperatif kuruluş evrakları nelerdir?

En az 7 ortak ile ve tüm ortaklar tarafından imzalanacak ana sözleşme ile kooperatif kurulabiliyor. Peki, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu gereğince kooperatif kuruluş evrakları nelerdir?

Kooperatif kuruluş işlemleri 2014!

Kooperatif kuruluş işlemleri 2014!

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu gereğince, bir kooperatif en az 7 ortak tarafından imzalanacak ana sözleşme ile kuruluyor. Peki, Kooperatif kuruluş işlemleri 2014 nelerdir? İşte yanıtı..

Kooperatif kurmak için kaç kişi gerekir?

Kooperatif kurmak için kaç kişi gerekir?

Kooperatifler Kanunu gereğince, kooperatif kurmanın bazı koşulları bulunuyor. Örneğin kooperatifin bir ana sözleşmesinin olması gerekiyor. Peki, kooperatif kurmak için kaç kişi gerekir? İşte kooperatif şartları..

Kooperatiften çıkarılma nedenleri!

Kooperatiften çıkarılma nedenleri!

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu gereğince; Kooperatif ortaklığından çıkarılmayı gerektiren sebepler anasözleşmede açıkça gösterilmesi gerekiyor. Aksi halde anasözleşmede yazmayan kooperatif çıkarılma nedenleri öne sürülerek ortak çıkarılamıyor..

Kooperatif kuruluş aşamaları!

Kooperatif kuruluş aşamaları!

Kooperatifin kuruluş aşamaları, Kooperatifler Kanunu kapsamında açıklanıyor. Kanun gereğince, kooperatif kurulabilmesi için en az 7 ortak olması ve ana sözleşme imzalanması gerekiyor. İşte kooperatif kuruluş aşamaları..

Kooperatif üyeliği konut satın alma ile devir olur mu?

Kooperatif üyeliği konut satın alma ile devir olur mu?

Kooperatif ile ilgili yasal esaslar, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında açıklanıyor. Peki, kooperatif üyeliği konut satın alma ile devir olur mu? Konut satılınca eski üyenin üyeliği devam eder mi?

Kooperatifler Kanunu

Kooperatifler Kanunu Kooperatifler Kanunu

Kooperatif kanunu uygulama yönetmeliği!

Kooperatif Kanunu 10 Mayıs 1969 yılında 13195 sayılı Resmi Gazete'de yaynlandı. Kanun içeriğinde kooperatif hükümlerine yer veriliyor.


A) Tarif:

Madde 1 –(Değişik: 21/4/2004 – 5146/ 1 md.)

 Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir.


B) Kuruluş, muteberlik şartları, isim kullanma yetkisi :

Madde 2 – Bir kooperatif en az 7 ortak tarafından imzalanacak ana sözleşme ile kurulur. Ana sözleşmedeki imzaların noterce onaylanması gerekir. Yapı kooperatifleri ile konusuna taşınmaz mal temliki dahil bulunan diğer kooperatiflerin anasözleşmelerinde ortaklara taşınmaz mal temlik edileceği hakkındaki taahhütler başka bir resmi...