MaliyeBakanlığı

MaliyeBakanlığı

Maliye'nin kira gelirleri ile ilgili olarak yaptığı sıkı takipler ve çalışmalar gün geçtikçe meyvesini vermeye başlıyor

Maliye Bakanlığı 2011'de 1.1 milyar lira kira geliri elde etti!

Devlet, 2011’de 64,2 milyar lira Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) geliri elde etti. Bu dönemde devletin elde ettiği kira geliri de 1,1 milyar lira oldu

MaliyeBakanlığı Haberi

MaliyeBakanlığı

Kira ödemelerinin banka üzerinden ödenmesi zorunluluğunun getirildiği yıllarda ifade ettiğimiz, kira gelirlerinin tespit edileceği gerçeği daha net şekilde algılanır oldu. Gelir İdaresi, tespit ettiği kira gelirlerinin beyanını bekleyip sonrasında uyumsuzluk gördüklerini incelemek yerine tüm bilgileri derleyip gelir elde edenlerin beyannamelerini kendisi hazırladı. Tapu, bankalar, sigorta şirketleri ve diğer üçüncü taraflardan alınan bilgilerden hareketle hazırlanan beyannameler mükelleflere bildirilip sisteme yüklendi. Mükellefler kullandıkları veya alacakları şifrelerle bu beyannamelere ulaşma, gerekli düzeltmeleri yapma ve nihai beyanda bulunma işlemlerini yapabilecek.

Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi ile gelişen bilgi işlem teknolojilerinden faydalanarak vergi beyannamelerinin kolay, hızlı, ekonomik ve güvenilir bir şekilde İdare'ye intikali sağlanıyor. Bu yolla vergi beyannamelerin doldurulması sırasındaki hatalar asgariye indirilerek mükellef mağduriyeti önleniyor ve vergiye gönüllü uyumu artırılıyor....