martı gyo

martı gyo

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünden çıkma talebinden vazgeçilmesine ve dosyanın işlemden kaldırılması talebiyle SPK'ya başvurulmasına karar verildi...

Martı GYO, Martı Gayrimenkul Yatırım oldu!

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanının Martı Gayrimenkul Yatırım A.Ş. olarak değiştirilerek gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünden çıkmaya ilişkin talebi olumlu karşılandı...

Martı GYO, GYO statüsünden çıkıyor! Yeni adı Martı Gayrimenkul Yatırım!

Martı GYO, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünden çıkarak Martı Gayrimenkul Yatırım A.Ş. unvanlı bir anonim şirkete dönüştürülüyor...

Martı GYO bağımsız denetim şirketini seçiyor!

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı bağımsız denetim şirketi olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'yi genel kurulun onayına sunacak...

Martı GYO turizm yatırımlarının süresini uzatıyor!

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın portföyünde yer alan taşınmazlar için sürelerinin 49 yıla uzatılması başvuru çalışmaları devam ediyor...

Martı GYO, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ile anlaştı!

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2018 yılı için Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri A.Ş. ile anlaştı..

Martı GYO 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı tescillendi!

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 2017 dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı dün tescil edildi...

İpek Gül, Martı GYO'dan ayrıldı!

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Genel Müdür Yardımcısı İpek Gül görevinden ayrıldı...

Martı GYO bağımsız denetim şirketini seçiyor!

Martı GYO 1 Nisan 2017 - 31 Mart 2018 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim şirketi olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine ve genel kurulun onayına sunulmasına karar verdi.

Martı GYO 3 aylık sorumluluk beyanını yayınladı!

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 3 aylık konsolide olmayan sorumluluk beyanını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınladı.

Martı GYO, Denizbank ile kredi yapılandırması hakkında görüştü!

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Denizbank ile Kredi Yapılandırılması hakkındaki görüşlerini yayımlamıştır. İşte Mart GYO'nun Kredi Yapılanması..

Martı GYO Tekirdağ Çerkezköy'deki 325 ada ve 6 parselini sattı!

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Tekirdağ İli,Çerkezköy İlçesi GMKP Mah.325 Ada 6 Parselin Satışını yapılan görüşmeler sonucu gerçekleştirerek Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlandı.

Martı GYO finansal tablolarını açıkladı!

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., 1 Nisan - 31 Aralık 2015 ara hesap dönemine ait mali tablolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. İşte açıklanan raporlar...

Martı GYO Muğla Ortaca arsa değerleme raporu!

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., şirket portföyünde yer alan Muğla Ortaca'da bulunan parsellere ait değerleme raporunun revize edilmiş halini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Martı GYO, Martı Marina'nın kira süresini uzattı!

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Muğla -Orhaniye'de bulunan Martı Marina Tesisi'nin kira süresi uzatımıyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirimde bulundu. İşte tesisin değerleme raporu...

Martı GYO'nun gayrimenkullerinin değeri 1.7 milyar TL oldu!

Martı GYO'nun portföyündeki gayrimenkul değerleri 31 Mart 2022 tarihi itibariyle 1 milyar 712 milyon 103 bin TL oldu. 

Martı GYO'nun Tekirdağ arsalarının değeri ne kadar oldu? 

Martı GYO Tekirdağ Çerkezköy'de yer alan 5 arsasına ilişkin değerleme raporunu yayınladı. İşte Martı GYO Tekirdağ Çerkezköy arsalarının değeri...

Martı GYO 2021'de ne kadar hasılat elde etti?

Martı GYO'nun 2021 yılı hasılatı 12 milyon 398 bin 562 TL olarak belirlendi. Şirketin 1 Nisan 2021-31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin toplam varlıkları 1 milyar 477 milyon 710 bin 778 TL oldu. 

Martı GYO 1 Nisan - 30 Eylül arasında 10.2 milyon TL hasılat elde etti!

Martı GYO, 1 Nisan 2021 - 30 Eylül 2021 tarihinleri arasında 10 milyon 202 bin 801 TL hasılat elde etti. 

Martı GYO'nun 3 aylık hasılatı ne kadar oldu?

Martı GYO'nun faaliyet raporuna göre; 1 Nisan 2021 - 30 Haziran 2021 döneminde şirketin hasılatı 2 milyon 12 bin 162 TL oldu.

Martı GYO 1 yılda 25.2 milyar TL kira geliri elde etti!

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 1 Nisan 2020 - 3 Mart 2021 özel hesap dönemine ilişkin, sorumluluk beyanı, finansal rapor ve faaliyet raporunu yayınladı. Martı GYO, 1 Nisan 2020 - 31 Mart 2021 döneminde 25 milyon 517 bin 4 TL kira geliri elde etti.

Martı GYO 2021 yılı için Güreli Bağımsız Denetim Şirketi ile anlaştı!

Martı GYO'nun 1 Nisan 2020 ile 31 Mart 2021 dönemi bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edildi. 

Martı GYO'nun genel kurul kararları tescillendi!

Martı GYO'nun 21 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 1 Nisan 2019 ile 31 Mart 2020 dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 16 Haziran 2021 tarihinde tescil edildi. 

Martı GYO 220 milyon TL'lik pay halka arz edecek! SPK'dan onay!

Martı GYO'nun 110 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin 330 milyon TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 220 milyon TL nominal değerli payların halka arzı SPK tarafından onaylandı.

Martı GYO, borsada 220 milyon TL'lik pay halka arz edecek!

Martı GYO'nun 110 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin 330 milyon TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 220 milyon TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname onaylandı.

Martı GYO'nun Marmaris Orhaniye Marinası 49 yıllığına tahsis edildi!

Martı GYO'nun portföyünde yer alan Muğla Marmaris Orhaniye Marina'ya ait değerleme raporu yayınlandı. 

Martı GYO'nun Ayın Koyu'ndaki 9 parseline otel projesi!

Martı GYO'nun portföyünde yer alan Ayın Koyu 9 adet parsele ait değerleme raporu yayınlandı.

Martı GYO'nun Aydın arsası turizm alanı oldu!

Martı GYO'nun portföyünde yer alan Aydın Karacasu Arsası'na ait değerleme raporu yayınlandı.  

martı gyo Haberi

martı gyo

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) GYO statüsünden çıkıştan vazgeçme yönetim kurulu kararı hakkında açıklama yaptı.

Martı GYO'nun 28 Aralık 2018 tarih 996 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde; Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde; Martı GYO'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünden çıkarak Martı Gayrimenkul Yatırım A.Ş. unvanlı bir anonim şirkete dönüştürülmesi ve Martı GYO esas sözleşmesinin gayrimenkul yatırım ortaklığı faaliyetini kapsamayacak şekilde tadili amacıyla 16 Ocak 2019 tarihli SPK başvurumuza ilişkin olarak, SPK'nın 4 Nisan 2019 tarih ve 2019/449 sayılı kararı ile; Martı GYO talebinin Tebliğ'in 44. maddesinin birinci fıkrası uyarınca genel kurula katılıp dönüşüme ilişkin esas sözleşme değişikliklerine olumlu oy kullanan ortaklar dışındaki tüm ortaklara N. Emre Narin...