Milli Emlak Genel Tebliği

Milli Emlak Genel Tebliği

398 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği, bugünkü 31085 Nolu Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte tebliğ kapsamında yapılan düzenlemeler...

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No:397!

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No:397 bugünkü 30997 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No:396!

396 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte tebliğ kapsamında yapılan düzenlemeler...

Milli Emlak Genel Tebliğinde değişiklik!

Milli Emlak Genel Tebliği'nde değişiklik yapıldı. Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 334)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı..

Milli Emlak Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ!

Milli Emlak Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü Resmi gazetede yayımlandı.

Milli Emlak Genel Tebliği sıra no:392!

392 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte tebliğ kapsamında yapılan düzenlemeler..

Milli Emlak Genel Tebliğinde değişiklik!

Milli Emlak Genel Tebliği'nde değişiklik yapıldı. Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 393)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı..

Milli Emlak Genel Tebliğinde değişiklik!

Milli Emlak Genel Tebliği'nde değişiklik yapıldı. Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 391)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı..

Milli Emlak Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı!

Maliye Bakanlığının Milli Emlak Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Milli Emlak Genel Tebliği sıra no: 383!

364 nolu Milli Emlak Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı..

Hazineye ait tarım arazileri nasıl satılacak?

Mücavir alan sınırları içinde yer alan, imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.  Peki Hazineye ait tarım arazileri nasıl satılacak?

Milli Emlak Genel Tebliği sıra no: 379!

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 379 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği ile Hazine taşınmazları bitki yetiştirmek için kiralanabilecek.. 

Milli Emlak Genel Tebliği resmen yürürlükte!

Milli Emlak Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Milli emlak genel tebliği sıra no: 372!

372 sıra nolu milli emlak genel tebliği, 30 Temmuz 2016 tarihinde 29786 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ ile ecrimisillerin ödeme süreleri bir yıl ertelendi..

Milli emlak genel tebliği sıra no: 371!

371 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği, 24 Temmuz 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ ile Olağanüstü Hal kapsamında kapatılan kurum ve kuruluşların tapuda resen Hazine adına tescil edilecek taşınmazları hakkında işlemler belirleniyor..

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No:399!

399 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği, bugünkü 3117 Nolu Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte tebliğ kapsamında yapılan düzenlemeler...

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No:398!

398 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği, bugünkü 31085 Nolu Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte tebliğ kapsamında yapılan düzenlemeler...

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No:397!

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No:397 bugünkü 30997 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No:396!

396 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte tebliğ kapsamında yapılan düzenlemeler...

Milli Emlak Genel Tebliğinde değişiklik!

Milli Emlak Genel Tebliği'nde değişiklik yapıldı. Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 334)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı..

Eski Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürü Ateş Amiklioğlu hayatını kaybetti!

Eski Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürü Ateş Amiklioğlu, sabah saatlerinde Ankara Güven Hastanesi’nde hayatını kaybetti...

Milli Emlak Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ!

Milli Emlak Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü Resmi gazetede yayımlandı.

Milli Emlak Genel Tebliği sıra no:392!

392 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte tebliğ kapsamında yapılan düzenlemeler..

Milli Emlak Genel Tebliğinde değişiklik!

Milli Emlak Genel Tebliği'nde değişiklik yapıldı. Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 393)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı..

Milli Emlak Genel Tebliğinde değişiklik!

Milli Emlak Genel Tebliği'nde değişiklik yapıldı. Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 391)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı..

Milli Emlak Genel Tebliğinde değişiklik!

Milli Emlak Genel Tebliği'nde değişiklik yapıldı. Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 390)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı..

Milli Emlak'tan Edirne'de 9.8 milyon TL'ye satılık arsa!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Edirne'de bulunan 6 bin 984 metrekarelik arsayı satıyor. Söz konusu gayrimenkulün satış bedeli 9 milyon 800 bin TL olarak belirlendi.

Milli Emlak Genel Tebliğinde yeni düzenleme!

Milli Emlak Genel Tebliği'nde değişiklik yapıldı. Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 318)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı..

Milli Emlak Genel Tebliği

Milli Emlak Genel Tebliği Milli Emlak Genel Tebliği

398 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği, bugünkü 31085 Nolu Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte tebliğ kapsamında yapılan düzenlemeler...


TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 398)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 25 inci maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4706 sayılı Kanunun geçici 25 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

b) Belgeli yatırımcı ve işletmeci: 1/6/2019 tarihli ve 30791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından adına...