Miras Hukuku

Miras Hukuku

Posta yazarı Tamer Heper, bir okuyucusunun 'Miras kalan arsanın üzerine bina yaptık. Binadaki daireleri kura ile paylaştık. Yeğenlerim kurayı kabul etmedi. Yeniden kura çekmeyi diğer kardeşler istemedi. Bu problemi nasıl çözeriz?' sorusunu yanıtladı.

Vasiyetnamenin geçerliliği kesin midir?

Posta yazarı Tamer Heper, bir okuyucusunun 'Hiç evlenmemiş bir bayanım. Anne ayrı soğuk ilişkileri olan kardeşlerim var. Mirasımı resmi vasiyetname ile öz kardeşlerime bırakabilir miyim? Vasiyetname geçerliliği kesin midir?' sorusunu yanıtladı.

Miras malları eş rızası olmadan satılabilir mi?

Posta yazarı Tamer Heper, bir okuyucusunun 'Babama bir seri gayrimenkul miras kaldı. Bunların çoğu hepsi hisseli. Annem hayatta ve biz varız. Babamın,bizlerin haberi olmadan hisselerini satmasını istemiyoruz. Buna karşı nasıl önlem alırız?' sorusunu yanıtladı.

Aile Mülkleri Kongresi 17 Aralık'ta!

Yastık altında altın kavramını seven bir toplumuz ancak yastık altındaki altından daha fazla Aile Mülküne sahibiz ve nasıl değerlendireceğimizi bilmiyoruz. Bunun çözümü konularında Aile Mülkleri kongresi 17 Aralık’ta yapılacak.

Miras kalınca yapılması gerekenler!

Bir yakınınızın vefat ettiğini ve size miras kaldığını düşünelim. Mirasın adınıza intikal etmesi için ne yapmanız gerekiyor? İşte miras kalınca yapılması gerekenler..

İkinci derece mirasçılar kimlerdir?

Miras Hukukuna göre vefat halinde, mirasbırakanın mirası yasal mirasçılarına kalıyor. Yasal mirasçılar yakınlıklarına göre derecelere ayrılıyor. Peki, birinci derece mirasçılar kimlerdir? İkinci derece mirasçılar kimlerdir?

Yasal miras paylaşımı nasıl yapılır?

Miras, vefat eden kimsenin yasal mirasçılarına kalıyor. Mirasbırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyu oluyor. Peki, mirasbırakanın altsoyu yoksa yasal miras paylaşımı nasıl yapılır?

Bölünmez mal vasiyeti!

Bölünmez mal vasiyetinde vasiyet alacaklısı, dilerse tenkisi gereken kısmın değerini ödeyerek malın verilmesini, dilerse tasarruf edilebilir kısmın değerini karşılayan parayı isteyebiliyor. Bu kural, sağlararası kazandırmaların tenkisinde de uygulanıyor..

Feraiz miras hukuku!

Feraiz miras hukukunda kişi vefat ettikten sonra aile yakınları toplanır ve bir karar verirler. Miras paylaşımında usule göre fazla alanlar az alanlara mallarından vererek eşitsizliği ortadan kaldırmalıdırlar...

Miras hukukunun konusu!

Miras hukukunun konusu, bir gerçek kişinin ölmesi veya gaipliğine karar verilmiş olması halinde, para ile ölçülebilen bütün hak ve borçlarının yani malvarlığının ne olacağını düzenliyor...

Miras hukuku kanunu!

Miras hukuku kanunu, Türk Medeni Kanunu' nun 495 ve 574. maddelerinde aşağıdaki gibi ele alınıyor. Kanunda mirasbırakanın mirası için kimlerin mirasçı olacağı ve kime hangi oranda miras payı düşeceği belirleniyor...

Miras hukukunun temel ilkeleri!

Miras, ölen bir kimsenin tüm malvarlığının alacakları ve borçlarıyla birlikte mirasçılara geçmesi anlamına geliyor. Miras hukukunun temel ilkeleri arasında yasal mirasçıların kimler olabileceği konusu önem taşıyor...

Miras hukuku nedir?

Miras hukuku nedir?: Gerçek kişinin ölmesi veya bu kişinin gaipliğine dair bir karar verilmesi halinde, ölen kişinin malvarlığının kimlere, ne oranda ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk kurallarına deniyor...

Miras ne demektir?

Miras ne demektir? sorusuna ölen bir kimsenin yakınlarına kalan mal, mülk, para veya servet şeklinde cevap veriliyor. Ölümle birlikte mirasçıların mirasa elbirliği şeklinde malik olmalarına ise miras ortaklığı deniyor...

Mirasın anlamı!

Mirasın anlamı, miras yoluyla intikal eden mal, mülk, para ve haklar olarak ifade ediliyor. Miras paylaşımı, ölen kimsenin bıraktığı mal varlığının tasfiyesi ve mirasçılara taksimi şeklinde yapılıyor...

Yurt dışındaki mirasa Türk hukuku uygulanır mı?

Miras bırakan hangi ülkenin vatandaşı olursa olsun ve nerede vefat ederse etsin, gayrimenkullerinin (daire, arsa, tarla vb) miras yolu ile intikalinde gayrimenkulün bulunduğu ülkenin hukuku mu uygulanır?

Miras hukuku emekli maaşına tatbik edilir mi?

Posta yazarı Tamer Heper, 'Miras hukuku emekli maaşına tatbik edilir mi? Ölümümden sonra maaşımın hayır kurumlarına ödenmesi istenebilir mi?' sorusunu yanıtladı.

Miras kalan ev için ne yapılmalı? Haklarınız nelerdir?

Aile ilişkilerinde en temel sorunlardan birisi de miras kalan evin paylaşılması durumu oluyor. Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Mehmet Aslan, ev miras kalması durumunda yapılacakları anlattı.

Eş mirasın ne kadarını alır?

Bir kimsenin vefatı durumunda, geride bıraktığı taşınmaz mallar miras hukuku gereğince yasal mirasçılarına kalıyor. Peki, Eş mirasın ne kadarını alır?

Miras nasıl bölüşülür?

Mirastan kimin nasıl pay alacağı ve yasal hakların nasıl korunacağı Miras Hukuku'nda açıkça belirtiliyor. Peki, miras nasıl bölüşülür?

Gayrimenkul tasarrufundan miras istenebilir mi?

Miras Hukuku gereğince mirasbırakanların tasarruf özgürlüğünü bulunuyor. Peki, gayrimenkul tasarrufundan miras istenebilir mi?

Saklı paylı mirasçı mirasçılıktan nasıl çıkarılabilir?

Miras hukuku gereğince mirasbırakan ölüme bağlı bir tasarrufla saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkarabiliyor. Peki, Saklı paylı mirasçı mirasçılıktan nasıl çıkarılabilir?

Mirasın reddi dilekçesi 2016!

Miras Hukuku gereğince yasal ve atanmış mirasçılar mirası kabul ve reddetme hakkına da sahip oluyor. Mirasın 3 ay içerisinde bir dilekçe ile reddedilmesi gerekiyor. İşte mirasın reddi dilekçesi 2016...

Mirasta saklı pay oranları 2016!

Miras Hukuku gereğince mirasbırakanların tasarruf özgürlüğünü saklı payların dışında kalan kısım üzerinden kullanması gerekiyor. Peki, saklı pay nedir? Mirasta saklı pay oranları 2016 nelerdir?

Mirasın reddi davası ne zaman açılır?

Miras hukuku gereğince, yasal ve atanmış mirasçılar bir dilekçe ile dava açarak mirası reddedebilirler. Peki, mirasın reddi davası ne zaman açılır? Ret hakkı ne zaman düşer? Ret süresinin uzatılması mümkün mü?

Vasiyeti yerine getirme görevlisi atamak için ne yapılır?

Miras Hukuku gereğince mirasbırakan, vasiyetnameyle bir veya birden çok vasiyeti yerine getirme görevlisi atayabiliyor. Peki, vasiyeti yerine getirme görevlisi atamak için ne yapılır? Görevlinin yetkileri nelerdir?

Kimler tenkis davası açabilir?

Miras hukuku'na göre, murisin yaptığı tasarrufla saklı payı ihlal edilen mirasçı tarafından, yapılan tasarrufun saklı pay oranında indirilmesi için açabileceği davaya tenkis davası deniyor. Peki, kimler tenkis davası açabilir?

Mirasçılıktan çıkarmanın iptali davası nasıl açılır?

Miras hukuku gereğince mirasbırakan ölüme bağlı bir tasarrufla saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkarabiliyor.Ancak bu durum bazı hallerde iptal edilebiliyor. Peki, mirasçılıktan çıkarmanın iptali davası nasıl açılır?

Miras Hukuku

Miras Hukuku Miras Hukuku

Posta yazarı Tamer Heper, bir okuyucusunun 'Babamız rahmetli. Biz sekiz kardeştik ikisi rahmetli oldu, annemiz sağ. Babadan kalan arsaya bina yaptık sonra paylaşmak için kura çektik. Girişteki daireyi anneye ayırdık. Kalan sekiz daireyi sağ kalan kardeşler ile ölen iki kardeşin çocukları arasında kura çekerek paylaşmak istedik ama iki kardeş kurayı kabul etmedi. Yeniden kura çekelim dedik bunu da başka kardeşler kabul etmedi. Bu problemi nasıl çözeriz?' sorusunu yanıtladı. İşte Tamer Heper'in yazısı...

Okuyucumun bahsettiği bina, babadan miras kalan arsaya yapılmış yani hepsi bu arsada pay sahibi. Binayı yapmak için de hepsi eşit miktarda para koymuş. Yani netice itibarıyla anne hariç, kardeşlerin hepsi eşit hakka sahip.

Dolayısı ile binada da eşit hakları var. Aralarında paylaşmakta sıkıntı yaşamaları çok yadırgatıcı bir...