Çukurova Balkon

Türk Borçlar Kanunu

Türk Borçlar Kanunu

Türk Borçlar Kanunu

Türk Borçlar Kanunu'na göre, ev sahibi eğer 3 yıl kuralına uymamışsa, eski kiracısının son kira döneminde ödemiş olduğu 1 yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemek zorunda...

Kira sözleşmesi ne zaman biter?

Kira sözleşmesi ne zaman biter?

Türk Borçlar Kanunu'nun getirdiği yeniliklik kira sözleşmesinde de karşımıza çıkıyor. Kiracıya, kira sözleşme süresinin bitiminden en az 15 gün önce bildirimde bulunarak kira sözleşmesine devam etmeme hakkı tanınıyor. 

Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun!

Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun!

6101 sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, 4 Şubat 2011 Cuma günü 27836 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Kanun kapsamında yer alan hükümler...

Kira artışı üfe hesaplama!

Kira artışı üfe hesaplama!

Yıllık kira sözleşmenizin bittiğini ve sözleşmenin yenilendiğini farz edelim. Bu durumda, kira bedelinde yapılacak artış ÜFE oranları baz alınarak yapılacak. İşte kira artışı üfe hesaplama...

Kiralananın sözleşmenin bitiminden önce geri verilmesi!

Kiralananın sözleşmenin bitiminden önce geri verilmesi!

Türk Borçlar Kanununa göre kiralananın sözleşmenin bitiminden önce geri verilmesi halinde; bazı durumlarda kiracı, kira bedelini ödemekle yükümlü oluyor. Bu nedenle kiracıların dikkatli olmaları gerekiyor...

Dava yoluyla kira sözleşmesinin sona ermesi!

Dava yoluyla kira sözleşmesinin sona ermesi!

Türk Borçlar Kanununda dava yoluyla kira sözleşmesinin sona ermesi hususu, kiraya verenden kaynaklanan sebeplerle ve Kiracıdan kaynaklanan sebeplerle olmak üzere iki farklı şekilde karşımıza çıkıyor...

Konut ve çatılı işyeri kiraları!

Konut ve çatılı işyeri kiraları!

Konut ve çatılı işyeri kiraları ile ilgili yasal hükümler, Türk Borçlar Kanunu kapsamında yer alıyor. Kanuna göre, kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine değişiklik yapılmıyor...

Ev sahibi kiracı hukuku!

Ev sahibi kiracı hukuku!

Ev sahibi kiracı hukuku ile ilgili maddeler Türk Borçlar Kanunu'nun Dördüncü Bölüm'ünde yer alıyor. Kanuna göre kiracısının tahliyesini isteyen ev sahibinin haklı sebeplere sahip olması gerekiyor...

Kiracının depozito hakkı!

Kiracının depozito hakkı!

Kiralama işlemleri sırasında, kiracının ev sahibine "depozito" bedeli ödeyerek güvence vermesi gerekiyor. Kiracının depozito hakkı ile ilgili hükümlere göre kiralama süresinin sonunda depozito iade ediliyor...

Apartman kiracı yönetmeliği!

Apartman kiracı yönetmeliği!

Apartman dairesinde kiracı olarak mesken ihtiyacını karşılayan kimselerin kiraya konu olan gayrimenkul ve apartman üzerinde bazı hak ve sorumluluklara sahip oluyor. Söz konusu hak ve sorumluluklar apartman kiracı yönetmeliği kapsamında bulunuyor...

Kiracı hakları kanunu!

Kiracı hakları kanunu!

Kira ilişkilerinde kiracılar hangi haklara sahip oluyor? Kiracı ve ev sahibi ilişkisi Türk Borçlar Kanunu kapsamında düzenleniyor. İşte kiracı hakları kanunu ve Türk Borçlar Kanunundaki esaslar...

Kiracı tahliye süresi!

Kiracı tahliye süresi!

Kiraya verdiğiniz konutun tahliyesini istediğiniz zaman, kiracınıza tahliye ihtarnamesi çekmeniz gerekiyor. Tahliye ihtarnamesi çekilirken bazı noktalara dikkat edilmesi gerekiyor. İşte onlardan biri: Kiracı tahliye süresi...

Kiracının tahliye sebepleri!

Kiracının tahliye sebepleri!

Kira tahliyeleri, kiraya verenden ve kiracıdan olmak üzere iki farklı nedenlerle söz konusu oluyor. Kira hukukunun düzenlendiği Borçlar Kanunu hükümlerine göre kiracının tahliye sebepleri arasında, kira borcunun ödenmemesi bulunuyor...

Kiraya verenin tahliye hakkı!

Kiraya verenin tahliye hakkı!

Kiraya konu olan bir gayrimenkulün tahliyesini, mal sahibi hangi durumda isteyebiliyor? İşte kira hukukunun düzenlendiği Borçlar Kanunu dahilinde yer alan kiraya verenin tahliye hakkı ile ilgili hükümler...

Kira bedelini ödememe nedeniyle tahliye!

Kira bedelini ödememe nedeniyle tahliye!

Kiracının tahliye sebepleri arasında "kira bedelinin ödenmemesi" de bulunuyor. Kira bedelini ödememe nedeniyle tahliye nasıl yapılıyor? İşte Türk Borçlar Kanunu kapsamında yer alan yasal hükümler...

2 bin 611 yabancı yatırımcı Türk vatandaşı oldu!

2 bin 611 yabancı yatırımcı Türk vatandaşı oldu!

Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin değiştirilmesinden beri çok sayıda ülkeden 2 bin 611 yabancı yatırımcı, Türk vatandaşı olurken, yabancı yatırımcıların sayısı 9 bin 962'ye ulaştı.

Ev sahibi akrabası için evin tahliyesini isteyebilir mi?

Ev sahibi akrabası için evin tahliyesini isteyebilir mi?

Türk Borçlar Kanunu'nun 350'nci Maddesi'ne göre meskenini kiraya verenin eşi, çocukları, torunları, annesi, babası, dedesi ve kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişilerin konut gereksiniminin bulunması durumunda kira sözleşmesi fesh edilebiliyor.

Ticaret hayatına eş rızası ayarı!

Ticaret hayatına eş rızası ayarı!

Türk Borçlar Kanunu'na göre eşin rızasını gerektiren. bazı hukuki işlemler bulunuyor. Buna göre, kefalet için halen eşin rızası gerekirken, senet imzalarken eş rızası aranmıyor.

3 yıl kuralına uymayan ev sahibi tazminat ödemek zorunda!

3 yıl kuralına uymayan ev sahibi tazminat ödemek zorunda!

Türk Borçlar Kanunu'na göre, ev sahibi eğer 3 yıl kuralına uymamışsa, eski kiracısının son kira döneminde ödemiş olduğu 1 yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemek zorunda...

Borçlar Kanunu'na göre ev sahibi ve kiracı hakları!

Borçlar Kanunu'na göre ev sahibi ve kiracı hakları!

Ev sahibi ve kiracının kanunen birbirlerine yükümlülükleri bulunuyor.  6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre, bu maddeleri sizler için sıraladık...

Türk Vatandaşlığı Kanunu Yönetmeliği değişikliği tam metni 2018!

Türk Vatandaşlığı Kanunu Yönetmeliği değişikliği tam metni 2018!

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yabancıların vatandaşlık kazanımında satış vaadi sözleşmesi de yeterli olacak...

Kira sözleşmesi ne zaman biter?

Kira sözleşmesi ne zaman biter?

Türk Borçlar Kanunu'nun getirdiği yeniliklik kira sözleşmesinde de karşımıza çıkıyor. Kiracıya, kira sözleşme süresinin bitiminden en az 15 gün önce bildirimde bulunarak kira sözleşmesine devam etmeme hakkı tanınıyor. 

 Borçlar Kanunu'ndaki konut kirasıyla ticari kira birbirinden ayrılacak!

Borçlar Kanunu'ndaki konut kirasıyla ticari kira birbirinden ayrılacak!

ATO Başkanı Baran, "Önümüzdeki iki sene içerisindeki en büyük hedefimiz, en büyük idealimiz Borçlar Kanunu'ndaki konut kirasıyla ticari kirayı birbirinden ayırmak" dedi.

Borçlar Kanunu ev sahibi ve kiracı ilişkisini düzenliyor!

Borçlar Kanunu ev sahibi ve kiracı ilişkisini düzenliyor!

Borçlar Kanunu ile ev sahibi ile kiracı ilişkisi yeniden düzenleniyor. Artık kiracı, depozitosunu bankadan faiziyle alacak. Depozito bedeli 3 aylık kira bedelini aşamayacak.

Kira kanunu 2017!

Kira kanunu 2017!

Taşınmaz mal kiralamalarında tarafların sahip oldukları hak ve sorumluluklar Borçlar Kanunu'nda düzenleniyor. İşte 2017'de de uygulanacak Kira kanunu hükümleri..

2015 trampa harcı ne kadar?

2015 trampa harcı ne kadar?

Tapuda trampa işlemiyle ilgili hükümlere Türk Borçlar Kanunu'nda yer veriliyor. Peki, 2015 trampa harcı ne kadar?

Tapu trampa için gerekenler!

Tapu trampa için gerekenler!

Tapuda trampa işlemiyle ilgili hükümlere Türk Borçlar Kanunu'nda yer veriliyor. Peki, tapu trampa işlemi için gerekenler neler? İşte, tapu trampa için gerekenler!

Kira depozitosu geri verilir mi?

Kira depozitosu geri verilir mi?

Türk Borçlar Kanunu'nda yer alan hükümlere göre, kiralama işlemlerinde kiracıdan güvence verilmesi isteniyor. Peki, kira depozitosu geri verilir mi?

Türk Borçlar Kanunu

Türk Borçlar Kanunu Türk Borçlar Kanunu

Kiracının gereksinimden dolayı çıkartılmasından sonra kiralama yasağı getiriliyor. Buna göre, ev sahibi, evini üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamıyor. Kocaeli Denge Gazetesi yazarı Özge Aykut bugünkü yazısında konu hakkında merak edilenleri anlattı...

Son günlerde haber kanalları ve sitelerinde bir yenilikten bahsediliyor… İhtiyaç nedeniyle kiracısını tahliye ettiren ev sahibinin ceza alacağı ve ayrıca, 3 yıl boyunca evini kiralamaktan yasaklanacağına ilişkin bir “kanun tasarısı” olduğu söyleniyor. 

Halbuki ceza kısmı hariç olmak üzere bu düzenleme 2012’den beri kanunumuzda mevcut. Gerçekten de ihtiyaç nedeniyle kiracısını çıkaran ev sahipleri, Örneğin bu ihtiyaç evde bir yakının oturacak olması ise, Herhangi bir haklı sebebi yoksa 3 yıl boyunca evi başkasına kiraya veremez. Ya da bu ihtiyaç evin kentsel dönüşüme sokulacak olması ise, Evini eski haliyle yine 3 sene...