29 / 09 / 2022

Kilcioğlu Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Kilcioğlu Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Murat Gülen, Erdoğan Gül, Bayram Gül, Tayfun Gül ortaklığıyla 10 bin TL sermaye ile 24 Şubat'ta Ümraniye, Çakmak Mahallesi'nde kuruldu.Kilcioğlu Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Murat Gülen, Erdoğan Gül, Bayram Gül, Tayfun Gül ortaklığıyla 10 bin TL sermaye ile 24 Şubat'ta Ümraniye, Çakmak Mahallesi'nde kuruldu. 


Kilcioğlu Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; -İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. -Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar,idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak.  -Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir.  -Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. -Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek,  -Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek. -Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları,diğer boru hatları ,yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları,enerji nakil hatları,telefon,telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini,onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak,yaptırmak.  Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için; Şirket , iştigal konusuna giren sahalarda; atölyeler kurup işletebilir veya mevcut fabrika ve atölyeleri devren satın alabilir kiralayabilir , kiraya verebilir. Şirket , iştigal konusuna giren sahalarda; yurtiçi ve yurtdışında kurulu bulunan firmaların mümessilliğini bayiliğini ve distribütörlüğünü yapabilir, yurtiçinde ve dışında şube büro temsilcilik acentelik açabilir. Şirket, iştigal konusuna giren sahalarda; yurtiçinde ve dışında lisans, imtiyaz hakkı , teknolojik bilgi (know-how), goodwill  anlaşmaları yapabilir, telif hakkı, marka, model, ve benzeri hakları alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, kullanabilir, satabilir, işyerinde intifa ve rehin hakkı tanıyabilir. Şirket , iştigal konusuna giren sahalarda; yurtiçinde ve dışında  hükmi şahıslarla ortaklık kurabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir, onların hisse senetleri ve tahvillerini aracılık yapmak kaydıyla iktisap , devir ve terkin edebilir. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotek fek edebilir.Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak,intifa, sükna, gayrimenkul mülkiyeti, kat irtifakı , kat mülkiyeti tesis edebilir.Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi , ifraz , tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket, iştigal konusuna giren sahalarda ; konusuyla ilgili şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulucak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senelerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Şirket, iştigal konusuna giren sahalarda ; aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak  hisse senetleri, tahviller , intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir,kabul edebilir.


Kilcioğlu Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Ümraniye, Çakmak Mahallesi, Sefir Sokak 4/10 
Geri Dön