Kiler GYO 2020 yılı için bağımsız denetim şirketini seçiyor!

Kiler GYO 2020 yılı için bağımsız denetim şirketini seçiyor! Kiler GYO 2020 yılı için bağımsız denetim şirketini seçiyor!

Kiler GYO'nun 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi hususu Genel Kurul tarafından kabul edildi.Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bağımsız denetim kuruluşu seçiminin Genel Kurul tarafından onaylanması hakkında açıklama yaptı. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca Kiler GYO'nun 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Member Firm of Grant Thornton International)'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi hususu Genel Kurul tarafından kabul edildi.

Kiler GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimizin bugün (30.06.2020) yapılan 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul  toplantısında,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Member Firm of Grant Thornton International)'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi hususu Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.