20 / 08 / 2022

Kiler GYO 2021'in ilk 9 ayında 256 milyon TL kar elde etti!

Kiler GYO 2021'in ilk 9 ayında 256 milyon TL kar elde etti!

Kiler GYO'nun 2021 3.Çeyrek sonuçları ile geçen yılın aynı dönemi karşılaştırıldığında, şirketin, yüzde 157 oranında cirosunu yükseltmiş, ayrıca dönem karını da yüzde 1.301 artırarak 18 milyon TL'den 256 milyon TL'ye yükselttiği görülüyor.Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) özel durum açıklaması yayınladı. 

Kiler GYO'nun 2021 3.Çeyrek sonuçları ile geçen yılın aynı dönemi karşılaştırıldığında, şirketin, yüzde 157 oranında cirosunu yükseltmiş, ayrıca dönem karını da yüzde 1.301 artırarak 18 milyon TL'den 256 milyon TL'ye yükselttiği görülüyor.

Kiler GYO 2021 in ilk 9 ayında 256 milyon TL kar elde etti!

Kiler GYO 2021 in ilk 9 ayında 256 milyon TL kar elde etti!

Şirketin, tamamlanmış ve yapım aşamasındaki proje satışlarından henüz hasılata yansımayan 737 Milyon TL ertelenmiş geliri bulunuyor. 

Kiler GYO finansal yapısını güçlendirerek hedeflerini gerçekleştirmek üzere 2020 yılında sermaye artırım kararı aldı. Bu kapsamda 124 milyon TL olan sermayenin tamamı nakit karşılanmak üzere yüze 400 artırılarak 620 milyon TL'ye  çıkarılmış ve elde edilen 498.089.683,67 TL  fonun bir kısmı projelerde ve finansal borçların kapatılmasında kullanıldı. 

Kiler GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimizin bugün açıklanan 01.01.2021-30.09.2021 dönemi finansal tablolarına ilişkin hazırlanan özet bilgiler ve mevcut durum değerlendirmemiz aşağıda yatımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.

2021 3.Çeyrek sonuçları ile geçen yılın aynı dönemi karşılaştırıldığında Şirketimiz; %157 oranında cirosunu yükseltmiş, ayrıca dönem karınıda %1.301 artırarak 18 m TL'den 256 m TL'ye çıkartmıştır.

Ayrıca açıkladığımız finansal tablolarımız incelendiğinde 30.09.2021 tarihi itibariyle şirketimizin tamamlanmış ve yapım aşamasındaki proje satışlarından henüz hasılata yansımayan 737 Milyon TL ertelenmiş geliri bulunmaktadır.

Şirketimiz finansal yapısını güçlendirerek hedeflerini gerçekleştirmek üzere 2020 yılında sermaye artırım kararı almıştır. Bu kapsamda 124.000.000 TL olan sermayemizin tamamı nakit karşılanmak üzere %400 artırılarak 620.000.000 TL'ye çıkarılmış ve elde edilen 498.089.683,67 TL  fonun bir kısmı projelerde ve finansal borçların kapatılmasında kullanılmıştır.