20 / 08 / 2022

Kiler GYO 2021'in ilk yarısında ne kadar hasılat elde etti?

Kiler GYO 2021'in ilk yarısında ne kadar hasılat elde etti?

Kiler GYO'nun 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla toplam kaynakları 2 milyon 201 bin 186 TL olarak belirlendi. Şirketin hasılatı ise 71 bin 841 TL olarak açıklandı. Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporu, sorumluluk beyanı ve finansal raporunu yayınladı. 

Kiler GYO'nun 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporu, sorumluluk beyanı ve finansal raporu yayınlandı. 

Kiler GYO'nun portföyünde yer alan gayrimenkuller şu şekilde:

Kiler GYO 2021 in ilk yarısında ne kadar hasılat elde etti?

Kiler GYO, Esenyurt Lojistik merkezini 22 milyon 500 bin TL'ye, Zonguldak AVM'yi 2 milyon TL'ye, Kütahya Sera AVM'yi ise 20 milyon TL'ye kiraya verdi.

Kiler GYO'nun 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla toplam kaynakları 2 milyon 201 bin 186 TL olarak belirlendi. 

Şirketin hasılatı 71 bin 841 TL olarak belirlendi. 

Kiler GYO 2021 in ilk yarısında ne kadar hasılat elde etti?

Kiler GYO'nun KAP açıklaması:
Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") çerçevesinde hazırlanan 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tabloların ve faaliyet raporunun;

a) Tarafımızca incelendiğini, 

b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 

c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

beyan ederiz.

Dosya için tıklayın 

Dosya için tıklayın